Matematica distractivăRevenim astăzi cu o nouă pastilă de matematică transpusă în versuri. De data aceasta vă prezentăm o scurtă problemă de perspicacitate, în care autorul vă invită să folosiţi cartonaşe pentru a rezolva o problemă pe tabla de şah.

Fizica in 60 de secunde. Surse de luminaSursele de lumină intensă sunt aparate bazate pe acceleratoare de particule care produc raze de lumină extrem de intense şi focalizate, cu energii de la infraroşu la raze X. Sunt folosite în fizică, chimie, ştiinţa materialelor, biologie, medicină, criminalistică.

Fizica in 60 de secunde. Laserul cu raze XLaserul cu raze X va reprezenta următoarea generaţie de sursă de lumină. Are capacitatea de a emite fascicule foarte intense de radiaţii X în "rafale" foarte scurte care sunt de zece miliarde de ori mai strălucitoare decât cele generate de orice altă sursă de lumină.

ClustomezogeniO colaborare recentă între cercetători de la Universitatea din Rennes şi Universitatea Bucureşti aduce în atenţie un nou concept din domeniul cristalelor lichide - clustomezogenii. Citiţi în continuare detalii despre acest nou tip de material.

Fizica in 60 de secunde. ExtradimensiunileDimensiunile suplimentare par rupte din filmele şi romanele ştiinţifico-fantastice, dar ele ar putea fi parte din lumea reală. Iar dacă există cu adevărat, ele ar putea contribui la explicarea unor mari mistere neelucidate în prezent de teoriile existente în fizică.

Chimie organica. AlchineleAlchinele sunt hidrocarburile nesaturate care conţin în molecula lor o legătură triplă între doi atomi de carbon (─ C ≡ C ─). Formula generală a alchinelor este CnH2n-2. Citiţi în articolul de faţă o prezentare detaliată pe tema acestor compuşi organici.

Fizica in 60 de secunde. JeturileJeturile sunt împrăştieri de particule care ţâşnesc din anumite coliziuni de mare energie - de exemplu din coliziuni violente de protoni şi antiprotoni la acceleratorul Tevatron al Fermilab-ului sau din coliziuni similare proton-proton care au loc la LHC.

Fizica in 60 de secunde. Materia neagraMateria neagră este, aproximativ vorbind, o formă foarte stranie de materie. Deşi are masă, nu interacţionează cu obiectele cu care suntem obişnuiţi din viaţa de zi cu zi şi trece direct prin corpurile noastre. Fizicienii o numesc "neagră" deoarece este invizibilă.

ChimieAlcanii sunt hidrocarburile în care nu apar decât legături simple de tipul C─C si C─H şi la care raportul numeric dintre cele două tipuri de atomi este exprimat prin formula CnH2n+2, unde n reprezintă numărul atomilor de carbon. În continuare, detalii despre alcani.

Matematica distractivăRevenim cu o nouă pastilă de matematică transpusă în versuri. De data aceasta vă prezentăm o scurtă problemă de perspicacitate, în care autorul vă invită să stabiliţi cum vor reuşi doi ţărani, însetaţi, să împartă 8 litri de vin.

Fizica in 60 de secunde. AntimateriaAntimateria este alcătuită din particule care au caracteristici similare din anumite puncte de vedere, dar opuse din altele caracteristicilor particulelor de materie obişnuită. Citiţi acest articol pentru a înţelege diferenţa dintre materie şi antimaterie.

Chimie organicaChimia organică este chimia hidrocarburilor (substanţe binare formate din carbon şi hidrogen) şi a derivaţilor acestora. Acest articol reprezintă o introducere în domeniu iar în următoarele din serie vom oferi detalii despre diferitele tipuri de substanţe organice.

Fizica in 60 de secunde. Bosonul ZBosonul Z este o particulă masivă, unul din purtătorii "forţei slabe", alături de bozonii W+ şi W-, care intermediază procesele de dezintegrare radioactivă. În cele ce urmează, o foarte scurtă prezentare a acestui tip de particulă fundamentală.

Fizica in 60 de secunde. Teoria corzilorTeoria corzilor (sau a stringurilor, cf. "String Theory") propune ideea conform căreia constituenţii fundamentali ai Universului sunt „corzi” uni-dimensionale, iar nu particule punctiforme. Citiţi mai multe detalii în acest nou articol din seria "Fizica în 60 de secunde."

Fizica in 60 de secunde. Modelul StandardModelul Standard este cea mai bună teorie pe care o au în prezent fizicienii pentru a descrie unităţile structurale fundamentale ale Universului. Este una dintre cele mai mari realizări ale ştiinţei secolului al XX-lea. Detalii, în cele ce urmează.

Fizica in 60 de secunde. NeutrinoNeutrinii sunt probabil particulele cu cel mai bine ales nume, fiind minuscule, neutre din punct de vedere electric (cum sugerează şi cuvântul din limba italiană, neutrino însemnând "cel mic şi neutru") şi având o masă atât de mică încât nu a putut fi măsurată încă.

Aurora SimionescuProbabil ca unii dintre cititorii noştri îşi mai amintesc de apariţia surprinzătoare a unei tinere de doar 24 de ani, Aurora Simionescu, la gala din 2008 "Zece pentru România". I-a fost decernat atunci premiul "Omul anului" de către ziarul Cotidianul.

Matematica distractivăRevenim cu o nouă pastilă de matematică transpusă în versuri. De data aceasta vă prezentăm o scurtă problemă de perspicacitate, în care autorul vă invită să stabiliţi modul în care călătorii urcă în vagoanele unui tren. Soluţia o vom oferi în scurtă vreme.

Fizica in 60 de secunde - magnet quenchMagnet quench” este un eveniment dramatic, însă destul de obişnuit care are loc în interiorul unui accelerator de particule. În acest  articol din seria Concepte explicate în 60 de secunde veţi afla în ce constă acest tip de incident din viaţa unui accelerator de particule.

Matematica distractivăRevenim cu o nouă pastilă de matematică transpusă în versuri. De data aceasta vă prezentăm o scurtă problemă de logică, în care autorul vă invită să stabiliţi ce număr urmează într-un şir constituit după o anumită logică. Soluţia o vom oferi în scurtă vreme.

Fizica in 60 de secunde. Bosonul WBozonul W este una din cele cinci particule care transmit forţele fundamentale ale naturii. El este responsabil pentru două dintre cele mai surprinzătoare descoperiri ale secolului al XX-lea. Detalii, în acest nou articol din seria "Concepte explicate în 60 de secunde".

fizica in 60 de secundeNeutrinii sunt particule ale căror mase sunt extrem de dificil de măsurat. Deşi ştim precis cât cântăreşte un electron, dispunem de puţine informaţii despre masa partenerului său neutru – neutrinul electronic. La fel în cazul neutrinului miuonic şi al neutrinului τ (tau).

Fizica în 60 de secundeAstăzi abordăm în 60 de secunde subiectul acceleratoarelor de particule. Adesea denumite „distrugătorii de atomi”, acestea utilizează câmpuri electrice puternice pentru a propulsa fascicule de particule subatomice - de obicei protoni sau electroni - la  viteze uriaşe.

Fizica în 60 de secundeContinuăm seria de explicaţii în 60 de secunde despre componentele fundamentale ale materiei. Astăzi vom vorbi despre "neutralino", o particulă ipotetică care ar putea să explice din ce este alcătuită materia neagră. Aşadar, ce este un neutralino?

QuarcuriQuarcul „charm” este una dintre cele şase particule elementare care, împreună cu leptonii, reprezintă elementele constitutive ale materiei obişnuite. Este de sute de ori mai masiv decât quarcurile „up” şi „down”, din care sunt constituiţi protonii şi neutronii.


 Donează prin PayPal ()


Contact
| T&C | © 2021 Scientia.ro