Mai jos puteţi găsi un scurt ghid de folosire a virgulei în limba română. Virgula - folosirea acesteia - dă destulă bătaie de cap multora dintre noi, întrucât regulile sunt complicate pentru cineva care a pierdut contactul cu limbajul prea tehnic predat la orele de gramatică la şcoală.

Deși, pentru precizie, nu putem evita complet folosirea acestui limbaj nici în articolul de faţă, încercăm ca, prin exemple, să oferim o imagine cât mai clară cu putinţă.


Legendă: , - arată folosirea virgulei,  _ - arată lipsa virgulei.


De ce folosim virgula?

Virgula delimitează grafic unele propoziţii în cadrul frazei şi unele părţi de propoziţie în cadrul propoziţiei. Virgula arată felul în care fraza şi propoziţia se despart în elementele lor constitutive, pe baza raporturilor sintactice dintre ele. Aceasta este funcţia gramaticală a virgulei.

În legătură cu funcţia gramaticală se pot da reguli precise. Ele arată când este obligatorie şi când nu este îngăduită folosirea virgulei. Aceste reguli se bazează pe felul în care se înlănţuie logic ideile în succesiunea lor. De aceea, între modurile de folosire a virgulei în limbi diferite nu există deosebiri esenţiale.

Virgula marchează grafic anumite pauze scurte făcute în cursul rostirii unei propoziţii sau fraze. În felul acesta virgula, alături de alte semne de punctuaţie, serveşte la redarea grafică a ritmului vorbirii şi a intonaţiei.

Virgula se foloseşte pentru a reda grafic pauzele scurte, ori de câte ori marcarea lor este considerată necesară de către autor. În vorbire, asemenea pauze sunt folosite în mod intenţionat în două situaţii:
a) pentru a  grupa la un loc cuvintele şi grupurile de cuvinte care formează unităţi de înţeles şi a le despărţi, în felul acesta, de restul frazei sau al propoziţiei;
b) pentru a atrage atenţia în mod deosebit asupra unor cuvinte, prin despărţirea lor de restul frazei.  (Îndreptarul ortografic, ortoepic şi de punctuaţia, ediţia a V-a, 1995)

 

1. Părțile de vorbire sau propozițiile legate prin şi, sau ori ori, în principiu, nu se despart prin virgulă.
Există excepţii, ca în următoarele exemple:
„O să vin şi eu, şi sora mea";
• „O să mă ajute ori Ionel, ori Gică";
• „Sau noi eliberăm camera, sau voi nu mai veniţi".

Părțile de vorbire sau propozițiile se despart prin virgulă legate prin: nici, dar, iar, însă, ci, dar şi, precum şi, deci, prin urmare, așadar, în concluzie.

 
2. Se despart prin virgulă propozițiile coordonate juxtapuse:
• „Nourii curg, raze-a lor șiruri despică”.

Se despart prin virgulă propozițiile coordonate adversative şi conclusive:
• „Copacii nu erau groși, dar erau deși”.

 
3. Propoziţia atributivă nu se desparte prin virgulă:
• „E o colegă_ căreia îi datorez mult”.

Doar propoziţia atributivă ce exprimă ceva suplimentar se desparte prin virgulă:
• „Să trecem la ceilalţi munţi, a căror origine este vulcanică.”
• „Vederea acestei lupte, care i se păruse inițial…”.

 
4. Propoziţia completivă directă aşezată după regentă sau intercalată nu se desparte prin virgulă:
• „Pe câți i-au găsit_ i-au mânat spre curtea primăriei”;
• „Cunosc_ ce răutăţi v-au făcut”;
• „Şi văzând spânul_ cât e de frumoasă fata împăratului, odată se repede…”.

Aşezată înaintea regentei, de obicei se desparte:
• „Ce știi tu azi, eu am știut ieri”.


5. Propoziția completivă indirectă așezată după regentă nu se desparte prin virgulă:
• „Nu scapi_ de ce ţi-e frică”.

Propoziția completivă indirectă aşezată înainte de regentă se desparte prin virgulă:
• „De ce ţi-e frică, nu scapi”.

 
6. Propoziția subiectivă aşezată după regentă nu se desparte prin virgulă:
• „Nu-i frumos_ cine se ţine…”.

Propoziția subiectivă situată înaintea regentei se desparte dacă este reluată în regentă printr-un pronume demonstrativ:
• „Cine nu respectă pe alții, acela nu merită să fie respectat”.

Dacă nu este reluată prin pronume, nu se desparte:
• „Cine întreabă_ nu greșește”;
• „Cine fură azi un ou_ mâine va fura un bou”.

 
7. Propoziția predicativă nu se desparte prin virgulă:
• „Casa e neschimbată”.

 
8. Propoziția circumstanțială de loc, după regentă, nu se desparte prin virgulă:
• „Leagă calul_ unde zice stăpânul”.

Înainte de regentă, se desparte când nu se insistă în mod deosebit asupra ei:
• „Unde pică nuca, pică şi din talpa iadului bucățica”.

Înainte de regentă, nu se desparte când se insistă asupra ei:
• „Unde mi-ai spus_ te aștept”.

După regentă, introdusă prin acolo, se desparte:
• „Unde e ața mai subțire, acolo se rupe”.

Intercalat şi așezat înaintea predicatului regentei se pune de obicei între virgule:
• „Pe dealuri, unde te întorci, sunt pluguri”.

 
9. Propoziţia circumstanţială de timp, după regentă, se desparte prin virgulă numai dacă în regentă se află un complement circumstanţial:
• „Mai frumoasă e toamna, când în locul florii spânzura…”.

Înaintea regentei se desparte prin virgulă când nu se insistă asupra ei:
• „Când a păşit la portiţă, a vorbit..”;
• „Când a intrat, căţeluşa a lătrat”.

Înaintea regentei nu se desparte prin virgulă când se insistă asupra ei:
• „Când l-am chemat eu_ a venit”.

Când are în regentă adverb corelativ se desparte prin virgulă:
• „Când te-ai săturat de privit, atunci să vii”.

Intercalată, dacă se află înaintea regentei, se pune între virgule:
• „Tot neamul Basarabilor, până să prindă de veste, trecuse granița”.

 
10. Propoziţia circumstanţială de cauză se desparte de regentă oriunde ar fi, de obicei.

 


11.
Propoziţia circumstanţială de mod, după sau înaintea regentei se desparte prin virgulă, exceptând situaţia în care se insistă asupra ei, caz în care nu se pun virgule:
• „Animalul înghiţi o dată, ca şi când i s-ar fi uscat gâtlejul”.


12. Propoziţia circumstanţială de scop sau finală, după regentă, se desparte prin virgulă, când nu se insistă asupra ei:
• „Multe a încercat, ca să-şi poată rezolva…”.

Înaintea regentei, se desparte de obicei prin virgulă.
• „Ca să nu rămână repetent, mama a încercat…”.

 
13. Propoziția circumstanțială condițională se desparte de obicei prin virgulă.

 
14. Propoziția circumstanțială concesivă se desparte mereu prin virgulă:
• „Cu toate ca am stăruit, nu a primit propunerea mea”.

 
15. Substantivul la vocativ care exprimă o adresare obișnuită se desparte prin virgulă de cuvântul sau cuvintele încrucișate:
• „Încerc prin aceasta, domnule director, …”.

 
16. Adjectivele aceluiaşi substantiv se despart prin virgulă când sunt aşezate alături sau când sunt legate prin cuvintele nici, dar, însă:
• „Prietena lui era frumoasă, însă îi lipsea inteligenţa".


17. Punerea liniuţelor şi a ghilimelelor în cadrul aceluiaşi text reprezintă o formulă acceptată de scriere:
• „Scrierea corectă să-i, iar nu săi arată pregătirea individului…”


18. Se pune virgulă înainte de: dar, iar, însă, ci, precum şi, deci, prin urmare, așadar, în concluzie.
• „Eu voiam să te aplaud, dar ceilalţi erau nemulţumiţi".

 
19. Punctuația numelui predicativ

• „Copacii sunt înalți” – în acest caz nu se pune virgulă.
• „Copacii sunt, desigur/firește/așadar/bineînțeles/în concluzie/în realitate, înalți” – se pune virgulă.

Când lipsește numele predicativ, numele predicativ este izolat cu ,:
• „Copacii, înalți, oamenii, veseli”.


20. Adverbele intercalate între subiect şi predicat se pun între virgule:
• „Eu, bineînțeles, voi îngriji de flori”;
• „Mama, firește, era îngrijorată”.21. Complementul de agent suportă fără virgule intercalarea între el şi verb:
• „… fu primită cu bucurie de toți”.

 
22. Complementele circumstanțiale, când sunt între subiect şi predicat, se despart prin virgulă.
• „Ion, de frica ploii, fugi”.

Când sunt după predicat, nu se despart:
• „Ion fugi de frică”.

Când predicatul este primul, iar complementul între, nu se despart:
• „Fugi de frica ploii Ion”;
• „Apele se despart_ de obicei_ la câmpie”;
• „Apele, de obicei, se despart la câmpie”.

 

23. Propoziția completivă de agent se desparte prin virgulă doar când este reluată printr-un pronume demonstrativ şi se află înaintea regentei:
• „De către cei ce vin după noi, de către aceia se va realiza scopul nostru comun”.

 
24. În propoziție, înainte de precum şi ca şi se pune virgulă:
• „Cartea, precum şi / ca şi experiența ne demonstrează că…”.

 
25. Când iar este adverb cu valoare de din nou, nu se desparte prin virgulă:
• „Aceasta este iar condiţie de îndeplinit pentru rezolvarea problemei”.

 
26. Însă

• „Poate fi lustruit, însă nu dimineaţa”.
• „Fără a-l lustrui însă dimineaţa”.
• „Eu l-am lustruit însă, neținând cont de faptul că…”.

 
27. Totuşi, deci, însă

• „Totuşi/deci/însă, la mare e soare mereu” – la începutul propoziţiei este urmat de virgulă.
• „Aș fi vrut totuși/deci/însă să spun două vorbe” – în interiorul propoziției nu se desparte.

 
28. Aşadar, prin urmare

• „Să devină moral, așadar/prin urmare om religios” – conclusiv, se pune virgulă înainte.
• „Concluzia este, așadar/prin urmare, următoarea” – în interiorul propoziției se pun virgule.
• „Așadar/prin urmare, sunteți împotriva mea!” – la începutul propoziției este urmat de ,.

Variante din unele cărți de gramatică:
• „Deci pentru explicarea fenomenelor este nevoie de…”;
• „Omul apare deci mai întâi ca producător...”.

 
29. În interiorul propoziției, adverbe ca așa, bine, da, nu, sigur, desigur, firește, exact, într-adevăr, fără îndoială se despart prin virgule:
• „Tu ai avut dreptate, fără îndoială, dar asta nu înseamnă că trebuie să-mi aminteşti mereu".


30. Construcţiile gerunziale sau participiale, aflate la începutul propoziţiei sau al frazei se despart prin virgulă:
• „Urmând exemplul numelor care primesc diminutivări, s-a ajuns…”;
• „Adunate între ziare, cărțile…”.31.
De exemplu se desparte în toate cazurile prin virgule:
• „Am să te susţin în demersul tău, de exemplu, am să vorbesc cu fratele meu pentru a te ajuta cu şcoala".

 
32. Cu sau împreună cu atunci când dobândesc valoarea conjuncţiei copulative nu se despart prin virgule.
• „Toată hora împreună cu privitorii izbucniră în râs”.
• „Ion cu cei patru colegi au să-i bată pe…”.


33. „Ochii de albastru deschis, palid, al cerului”, dar „Nu înseamnă vorbă goală, fără sens_ şi cu atât mai puțin…”.

34. Pronumele circumstanțial de excepție nu se desparte prin virgulă de regentă:
• „Nu face altceva_ decât să se plimbe”;
• „Nu-i explic altcuiva_ decât cui nu a înţeles”.


35. Propoziția circumstanțială cumulativă se desparte întotdeauna prin virgulă:
• „După ce că nu a învățat, mai vrea şi 10”;
• „Pe lângă că e sărac, mai face şi pe fudulul”.


36. Propoziția circumstanțială opozițională se desparte mereu prin virgulă.
• „În loc să vină, pleacă”;
• „Ieșim dintr-o sală, pentru a intra în alta”.


37. Propoziția circumstanțială consecutivă exprimă rezultatul acţiunii din regentă şi se desparte prin virgulă:
• „A mâncat, că s-a îmbolnăvit”;
• „A lucrat destul, ca să-i asigure un viitor”;
• „E prea frig, să poți ieși afară”;
• „Sunt prea mulți, ca să încapă în sală”.

38. În afara acestor reguli stabilite prin normele gramaticii limbii române, desigur, orice scriitor are libertatea folosirii virgulei în scopul exprimării cât mai clare.

 

Citiți și:
PUTEŢI CITI ŞI:
VERSIUNEA MINIMALĂ A ACESTUI GHID DE FOLOSIRE A VIRGULEI         
Sau: Ghidul oficial de folosire (conform Îndreptarului Academiei Române)

 

Write comments...
symbols left.
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Ciprian Voinea · 1 years ago
    ALO! „Propoziția subiectivă situată înaintea regentei” din exemplul „Cine nu respectă pe alții, acela nu merită să fie respectat” nu e deloc subiectivă, este atributivă (de fapt o apoziție). Subiectiva nu se desparte prin virgulă de regentă ÎN ABSOLUT NICIO SITUAȚIE!!! 
  • This commment is unpublished.
    Random guy. · 1 years ago
    După ce într-un articol (din 2019) amintiți de un email trimis de cineva în legătură cu greșeala utilizării într-o situație a cuvântului "deci", aici, la trei ani de atunci, nu menționați nimic în legătură cu acea nelămurire și nu oferiți o nouă varianta sau alte variante pentru utilizarea sau nu a virgulei după o propoziție sau o frază care începe cu "deci". Așadar, dacă citesc și cred ce spuneți în această variantă update, lansată în mai 2022, după "deci" folosit la începutul propozițiilor se pune mereu virgula, chiar dacă, în articolul din 2019, după ce cineva v-a atras atenția, recunoașteți că nu e chiar așa . Prin urmare, realitatea care e?