PetrolCombustibili fosili sunt hidrocarburi (substanţe alcătuite din hidrogen şi carbon) formate din rămăşiţele fosilizate ale plantelor şi animalelor, care, precum ne spune şi denumirea de "combustibili", degajă o mare cantitate de energie prin ardere.

 

 

 

 

 

Combustibili fosili sunt reprezentaţi de cărbune, petrol şi gaze naturale.


CărbuneleCărbuniCărbunii sunt roci sedimentare, având culori care variază de la negru la brun, care degajă o mare cantitate de energie prin ardere. Cărbunii s-au format prin descompunerea anaerobă (în absenţa aerului) a resturilor vegetale, provenite din ere geologice îndepărtate. După moartea plantelor, rămăşiţele acestora, ajunse pe fundul mlaştinilor (mediu anaerob), sunt descompuse în lipsa aerului de către microorganisme anaerobe. După o perioadă scurtă şi o serie de procese anaerobe, din aceste resturi vegetale se formează un cărbune inferior, numit turbă. Spunem că resturile vegetale sunt carbonizate, deoarece se îmbogăţesc cu carbon, pierzând cantităţi mari de hidrogen şi alte elemente chimice.

De-a  lungul timpului, peste acest cărbune se depun straturi noi de sedimente, astfel acesta fiind supus un presiuni şi temperaturi din ce în ce mai mari. În funcţie de presiunea la care a fost supusă turba şi vechimea sa, cărbunele format poate fi cărbune brun, lignit, antracit sau huilă.

După energia termică (căldura) degajată prin ardere, cărbunii se împart în cărbuni inferiori şi cărbuni superiori. Cărbunii inferiori, reprezentaţi de turbă, cărbunele brun şi lignit degajă o cantitate mai redusă de energie şi de aceea sunt cărbuni cu valoare economică, mai scăzută. Cărbunii superiori sunt cărbuni care degajă cantităţi mari de energie, deci au o valoare ridicată; sunt cei mai bogaţi în carbon şi cei mai vechi.

 

 Ferigă
Ferigă. În timpuri geologice străvechi, ferigile atingeau dimensiuni impresionante şi alcătuiau păduri, din care s-au format ulterior cărbunii.


Cărbunele este ars în termocentrale, pentru obţinerea de energie. Rezerve importante de cărbune se găsesc în SUA, Germania (în bazinul Ruhr), India, Rusia, China etc.


Petrolul

Petrolul este o hidrocarbură, formată prin descompunerea anaerobă a substanţelor organice de origine animală, rezultate ca urmare a marilor extincţii, care au avut loc în ere geologice îndepărtate. Procesul de formare al petrolului este asemănător cu cel prin care se formează şi cărbunele, diferă doar prin faptul că substanţele organice din care se formează sunt de origine animală şi nu vegetală ca şi în cazul cărbunelui. Petrolul s-a format în special pe fundurile mărilor şi oceanelor dar nu numai. De obicei, petrolul este însoţit în zăcământ de gaze de asociaţie, care îl împing la suprafaţă la deschiderea zăcământului.


Dinozauri
Mari cantităţi de petrol s-au format ca urmare, a extincţiei dinozaurilorPetrolul a fost descoperit cu mii de ani în urmă, datorită faptului că are o densitate mai mică decât a apei, acesta ieşea la suprafaţa acesteia. Prin oxidare petrolul se transformă în asfalt, care era folosit pentru etanşarea corăbiilor. Se crede că petrolul era o componentă a focului grecesc, o temută armă a flotei bizantine.

Petrolul este folosit în prezent pentru obţinerea kerosenului, benzinei şi a motorinei, precum şi în industria chimică, la obţinerea maselor plastice, a polimerilor şi a negrului de fum.Rezerve petrol
Rezervele de petrol ale lumiiZăcăminte importante de petrol se găsesc în Golful Persic, Golful Mexic, Irak, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită etc. Arabia Saudită este la nivel mondial, cel mai mare exportator de petrol.


Gazele naturale

Gazele naturale sunt gaze care se găsesc în zăcăminte aflate la adâncimi mari în scoarţa terestră. Principalul constituent al gazelor naturale este metanul, însoţit de alte gaze cu o structură asemănătoare.

Gazele iau naştere prin procese asemănătoare cu cele prin care ia naştere petrolul, pe care îl însoţesc frecvent. Se formează prin descompunerea anorganică a diferitelor resturi vegetale şi animale.

Aceste gaze sunt uscate pentru a nu permite formarea de cristalohidraţi, cristale care ar bloca conductele şi sunt transportate prin conducte. Sub formă lichidă, sunt folosite ca înlocuitori ai benzinei.

Rezerve bogate de gaze naturale se găsesc în Rusia, Canada, S.U.A, Algeria, Mexic etc.Zone gaze naturale
Zone bogate în gaze naturale
Criza energetică

În prezent omenirea se confruntă cu o criză energetică. Populaţia Terrei este în creştere, deci nevoia de resurse şi materii prime creşte şi ea, dar combustibili fosili sunt o resursă limitată. Se caută surse de energie neconvenţionale, care să înlocuiască aceste substanţe. Pe lângă faptul că devin din ce în ce mai rari, combustibilii fosili sunt responsabili de poluarea şi degradarea mediului înconjurător.

Omenirea trebuie să găsească surse de energie noi, pe care să le folosească atunci când combustibili fosili vor fi complet epuizaţi, surse care să nu afecteze mediul înconjurător.

 

 

 

Bibliografie:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Petrol
Credit imagini: wikipedia.org

Write comments...
symbols left.
Ești vizitator ( Sign Up ? )
ori postează ca „vizitator”
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.