Peer reviewPresa abundă în informaţii cu iz ştiinţific. Dar multe nu sunt. Vreţi să înţelegeţi să discerneţi între o cercetare ştiinţifică autentică şi una improbabilă? Vorbim azi despre sistemul peer review şi despre ce trebuie să urmăreşti la o ştire ştiinţifică.

 

 

 

 

Iată, pe scurt, ideile de bază pe care le vom dezbate în cadrul acestui articol:


•    Domeniul științific are un sistem de verificare a calității lucrărilor științifice, înainte ca acestea să fie publicate. Acest sistem este denumit peer review.
•    Peer review se referă la faptul că experți într-un anumit domeniu al ştiinţei verifică lucrările de cercetare pentru validitate, importanţă, originalitate și claritate.
•    Editorii jurnalelor științifice au o grup relativ mare de oameni de știință dintre care să aleagă persoanele responsabile cu trierea documentelor înainte de a se decide pentru publicarea lor.
•    Majoritatea "descoperirilor" științifice despre care citim în ziare și reviste, pe Internet sau despre care auzim la televizor și  radio, nu sunt publicate într-un jurnal în care articolele să fie revizuite într-un sistem peer review.
•    Unele dintre aceste lucrări s-ar putea dovedi a fi corecte, însă o bună parte dintre acestea este greșit sau incomplet. Multe dintre aşa-zisele descoperiri, precum cele referitoare la „remedii miraculoase” sau „noi pericole”, nu ajung să fie validate vreodată.
•    Lucrările de cercetare nepublicate nu sunt de folos nimănui. Oamenii de știință nu le pot replica sau folosi, iar noi, ca societate, nu putem lua decizii legate de siguranța națională (sau sănătatea familiei, de exemplu) bazându-ne pe lucrări care au șanse mari de a fi eronate.
•    Așadar, indiferent cât de interesantă sau atractivă este o lucrare științifică sau medicală, trebuie întotdeauna să întrebăm:

„A fost această lucrare verificată în sistem peer review? Dacă nu, de ce?”

 

 

Dacă a fost revizuită în sistemul peer review, putem căuta mai multe informații referitoare la acest domeniu pentru a studia părerile celorlalți oameni de știință despre această lucrare, dimensiunea și profunzimea studiului și dacă este parte a unui sistem de dovezi care se îndreaptă către aceeași concluzie.


Cum putem înţelege relatările științifice?


În fiecare zi suntem bombardați cu informații științifice de către ziare, radio, programele TV sau Internet. Înţelegerea acestor informații se poate dovedi o sarcină dificil de realizat. Ce anume ar trebui luat în serios? Care dintre aceste afirmații sunt doar „sperieturi”? Uneori, cercetătorii par să aibă opinii contradictorii. Cum știm pe cine să credem?

Există un sistem folosit de oamenii de știință pentru a decide care rezultate ale cercetării ar trebui publicate într-un jurnal științific. Acest sistem, denumit peer review, supune lucrările de cercetare științifică unor verificări individuale de către experți științifici calificați, înainte de a fi făcute publice.

Revizuirea făcută de către experţi ne poate ajuta să înţelegem relatările științifice, din moment ce avem confirmarea că lucrarea a trecut verificările altor cercetători și este considerată validă, importantă și originală.

Verificarea de tip peer review înseamnă că afirmațiile făcute de cercetători în jurnalele științifice sunt diferite de alte tipuri de afirmații sau presupuneri, precum cele făcute de politicieni, grupuri de campanie sau autori de editoriale. Știința este, așadar, mai mult decât o altă opinie.
O scurtă descriere a procesului de revizuire peer review

În momentul în care un cercetător sau o echipă de cercetători termină o etapă a cercetării, de obicei scriu o lucrare în care prezintă metodele aplicate, descoperirile și concluziile. Apoi trimit această lucrare către un jurnal științific pentru a fi luat în considerare spre publicare.

Dacă editorul jurnalului consideră că documentul este potrivit pentru jurnal, trimite lucrarea către alți oameni de știință care se documentează și publică articole în același domeniu, cerându-le:
•    să comenteze asupra validității lucrării – sunt credibile rezultatele cercetării; sunt adecvate conceptele și metodologiile?
•   să judece importanța acesteia – este o descoperire cu impact, de importanţă?
•    să determine originalitatea ei – rezultatele sunt noi? Lucrare face referiri corecte la cercetările efectuate de alte persoane?
•   să ofere o opinie dacă lucrare ar trebui publicată, îmbunătățită sau refuzată (de obicei de a fi trimisă în altă parte).

Acest proces este denumit peer review. Oamenii de știință care procesează lucrările sunt denumiți recenzenţi (reviewers).

Oamenii de știință nu trag niciodată o concluzie dintr-o singură lucrare sau un singur set de rezultate

Ei iau în considerare contribuția pe care respectiva lucrare o are în raport cu alte lucrări existente pe acelaşi subiect, dar şi bazându-se pe experiența proprie. De obicei este nevoie de mai mult de o lucrare de cercetare pentru ca rezultatele să fie considerate dovezi viabile sau să fie acceptate ca un adevăr public.


Scena științifică pentru publicarea lucrărilor

Pentru ca volumul de cunoștințe științifice să progreseze, cercetătorii trebuie să facă disponibile propriile descoperiri altor cercetători. Principala cale prin care se realizează această operațiune este publicarea cercetărilor în publicaţii științifice (publicații periodice menite să ajute la avansul dezvoltărilor din domeniul științei, prin raportarea noilor cercetări).

Editorii de publicaţii ştiinţifice primesc mai multe lucrări decât pot publica, astfel că folosesc un proces de selecție în două etape. Mai întâi, ei iau în considerare dacă lucrarea se potriveşte cu profilul publicaţiei. De exemplu, unele publicaţii acceptă numai lucrările de cercetare care sunt spectaculoase; altele publică numai cercetările din anumite domenii, precum microbiologia. Dacă un editor de publicaţie decide că lucrare este potrivită pentru publicare, atunci o va introduce în sistemul peer review pentru a verifica dacă rezultatele cercetării sunt valide, importante și originale.
Un mic comentariu despre finanțarea și disponibilitatea publicaţiilor ştiinţifice

Majoritatea jurnalelor își atrag veniturile din subscrieri și din unele subvenții organizaționale, organizări de conferințe și publicitate.

Multe sunt disponibile pe Internet și, există o tendință ascendentă de prezentare gratuită a materialelor după o anumită perioadă, de obicei un an.

Există și metode auxiliare de finanțare a publicaţiilor, cum ar plata de către cercetători a recenziilor lucrărilor și achitarea costurilor necesare publicării articolelor lor pentru ca acestea să fie disponibile liber. Mai puțin de 1% dintre lucrări sunt publicate în această manieră.

Știați că...

Există aproximativ 21.000 de publicaţii academice și științifice care folosesc sistemul de recenzie peer review? Un procent mare din acestea reprezintă publicaţii științifice, tehnice sau medicale, care publică peste 1 milion de lucrări de cercetare în fiecare an.

Publicarea într-o publicaţie face parte din ceea ce înseamnă a fi om de știință. Permite:
•    conectarea indivizilor cu gândiri similare și îi informează despre noile cercetări. O lucrare publicată este citită de oamenii de știință din întreaga lume.
•    înregistrarea permanentă a ce s-a descoperit, când și de către care cercetători (asemeni unui registru pentru știință).
•    promovarea rezultatelor cercetărilor oamenilor de știință pentru a fi recunoscuți de eventuali sponsori și alte instituții.
•    prezentarea calităţii muncii cercetătorilor: alți experți au notat-o ca fiind validă, semnificativă și originală.

Comitetul de recenzenţi analizează și propunerile de cercetare

Comitetul de recenzenţi analizează și cererile oamenilor de știință pentru fonduri de cercetare. Entitățile finanțatoare, precum instituțiile filantropice pentru cercetări medicale, caută sfaturile unor experți cu privire la cerința unui cercetător, înainte de a ajunge la un consens privind forma de plată. Comitetul de recenzenţi, în acest caz, decide care cereri sunt cele mai promițătoare și au potențialul de a ajuta organizația să își atingă obiectivele.


Cum îți poți da seama dacă rezultatele prezentate au fost verificate în sistem peer review?

Poate fi dificil!
De cele mai multe ori, întreaga referință pentru lucrările recenzate are următoarea formă:
•    Fellers J H and Fellers G M (1976)
Utilizarea unui instrument de inspectare socială și implicațiile sale pentru interacțiunile competitive. „Știința”, 192, 70-72.
... sau sub următoare formă:
•    Hedenfalk I, Duggan D, Chen Y, et al.
Profilele expresiilor genetice în cancerul mamar ereditar.
„N Engl J Med”, 2001; 344: 539-48.

Câteva persoane lipsite de scrupule folosesc acest format pe site-uri web și în articole, pentru a cita lucrări care nu sunt verificate în sistem peer review. Din fericire, acest caz se întâmplă foarte rar.

E foarte probabil să auziți despre cercetări noi în cadrul ştirilor zilnice, unde nu există spațiu și nici interes pentru referințe integrale. Jurnaliștii buni de obicei indică dacă articol unui cercetător a fost publicat și este menționat numele jurnalului în care s-a făcut publicarea.

De asemenea, se pot căuta recenzii mai lungi referitoare la aceeași lucrare de cercetare și în alte ziare sau revistele științifice, majoritatea dintre acestea găsindu-se și pe Internet, pentru a afla dacă lucrarea a fost publicată, și dacă da, unde.

Astfel se clarifică și dacă rezultatele pretinse sunt o reflecție adevărată a descoperirilor prezentate în lucrarea de cercetare.

Lucrările prezentate la conferințele științifice au început, deseori, procesul recenziei, însă, de obicei, sunt încă nepublicate și preliminare.

Cu cât întrebăm mai mult „a fost verificată în sistem peer review?”, cu atât mai mult vor fi obligați reporterii să includă aceste informații.

Nu există nici o listă definitivă cu jurnalele recenzate însă numele jurnalelor recenzate selectate se pot căuta pe internet, la serviciul de știri științifice EurekAlert! (www.eurekalert.org/links.php?jrnl=A).

Surse utile pentru constatarea statutului lucrării, sunt listate la finalul acestui articol.


Așadar, cercetătorii folosesc sistemul peer review. Și ce dacă?

Când rezultatele cercetării au fost recenzate și publicate într-o revistă științifică, se indică faptul că acestea sunt valide, importante și originale, astfel încât să merite atenția altor oameni de știință.

Recenzia este o linie separatoare esențială, prin care se face diferența între ce este științific și ce este speculaţie și simple opinii. Majoritatea cercetătorilor fac o distincție atentă între descoperirile verificate peer review și opiniile lor generale.


Sună interesant, însă ce se întâmplă apoi?

Publicare unei lucrări recenzate în sistem peer review este doar primul pas: descoperirile, și teoriile referitoare la ele, trebuie să fie retestate și comparate cu alte lucrări din același domeniu. Concluziile unora dintre lucrări vor fi discutate sau cercetări ulterioare vor arăta că au nevoie să fie revizuite, pe măsură ce sunt adunate mai multe date.

La fel cum o mașină de spălat are o emblemă a calității, sistemul de verificare peer review reprezintă o autoritate de marcare a calității în știință. Acesta îți spune că lucrarea a fost desfăşurată și prezentată la un standard pe care alți cercetători l-au acceptat.


Provocări pentru sistemul peer review

De ce nu poate exista un checklist pentru verificarea validității științifice?

Verificarea lucrărilor științifice nu poate fi făcută în aceeași manieră ca o revizie tehnică a unei mașini și corectarea unui test de matematică. De obicei, noile cercetări au caracteristici unice, care sunt dificil de verificat cu o listă de verificare și care necesită decizii ale unor experți cu privire la validitate, importanță și originalitate.

Recenzenţii detectează frauda și proasta desfăşurare a cercetării?


Sistemul de verificare peer review nu este un sistem de detecție a fraudelor. Recenzenţii vor detecta, probabil, unele nereguli, precum copierea cercetărilor altei persoane sau declarațiile false de date, deoarece sunt interesați de subiectul lor. Cunosc lucrările de cercetare care s-au desfășurat în trecut și tipurile de rezultate care sunt cele mai probabile. Cu toate acestea, dacă o persoană încearcă, în mod deliberat, să falsifice date, uneori nu există nici o metodă de a ști acest lucru până când lucrarea nu este publicată, iar alte persoane din comunitatea științifică o cercetează și încearcă să repete experimentul.

Este știința „disidentă” respinsă prin procesul de recenzie?

Uneori, oamenii se tem că ideile noi nu vor fi înțelese de alți cercetători (chiar dacă acesta este și scuza pe care o afirmă cercetătorii când nu vor să își prezinte lucrarea spre verificare). Este adevărat că recenzenţii pot fi prudenți în legătură cu descoperiri neobișnuite; iar detalii importante pot fi, inițial, trecute cu vederea. Însă, dacă cineva a fost atent, ceilalți oameni de știință o vor recunoaște și o vor distinge față de revendicările greșite sau emfatice. Editorilor de publicaţi ştiinţifice le plac ideile inedite, aducând la lumină mii de descoperiri importante.

Procesul de recenzare verificare peer review încetineşte ritmul apariţiei progreselor științifice și medicale?

În lumea noastră cu comunicații instantanee și știri timp de 24 de ore, un proces deliberativ precum verificarea științifică în sistem peer review poate părea frustrant de lentă. Comunicațiile electronice au îmbunătățit-o, însă verificările bune ale lucrărilor durează anumite perioade de timp. Câteodată, oamenii își justifică promovarea descoperirilor nepublicate, spunând că sunt „prea importante pentru a mai aștepta”. Însă, cu toate că unele lucrări au nevoie de luni de zile pentru a fi recenzate și îmbunătățite, dacă este o descoperire majoră, procesul poate fi terminat în câteva săptămâni. Mai mult decât atât, dacă descoperirile sunt foarte importante (de exemplu, afectează sănătatea unei națiuni), atunci este cu atât mai necesar să fie verificate de recenzenţi.

 

 

Alte surse de informare:
www.senseaboutscience.org/peerreview
www.amrc.org.uk/temp/Aboutsppeerspreview.doc
www.publicationethics.org.uk
www.library.nhs.uk/rss/newsAndRssArchive.aspx?storyCatagory=1
www.sciencemediacentre.org/peer_review.htm

Traducere: Arseni Ştefan Ciprian
Revizuire: Scientia.ro

This publication [I don't know what to believe] published by Sense About Science in [2010] in the English language, has been translated into [Romanian] by [Scientia.ro] in [July 2012], and is used with the permission of Sense About Science. Sense About Science assumes no responsibility for the accuracy and completeness of the translation or for actions that may ensue as a result thereof. The approved text of all Sense About Science publications is that published by Sense About Science in the English language.

Copyright under Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 UK: England & Wales License. Published in [2008] by Sense About Science. Used with permission of Sense About Science. Contact Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. for permission to reproduce or translate the document.

Imagine: genomicenterprise.com/blog/2010/09/03/peer-review-of-articles-in-science-politically-correct

Write comments...
symbols left.
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.