Insulele Capului Verde. DrapelÎn cadrul enciclopediei The World Factbook, vă prezentăm astăzi o "radiografie" a Republicii Capului Verde, realizată de Agenţia Centrală de Informaţii. Găsiţi date despre geografie, populaţie, economie, guvernare, comunicaţii, transporturi, sistemul naţional de apărare etc.

Update: 26.04.2011

 

INSULELE CAPULUI VERDE

DRAPEL

Insulele Capului Verde drapel steagLOCALIZARE GEOGRAFICĂ

Insulele Capului Verde. Localizare pozitie geograficaHARTĂ

Insulele Capului Verde. HartaINSULELE CAPULUI VERDE. INTRODUCERE

GENERALITĂŢI: Insulele nelocuite au fost descoperite şi colonizate de către portughezi în secolul 15; ulterior, insulele au devenit un centru de comerţ pentru sclavii aduşi din Africa, iar mai târziu un important punct de oprire pentru alimentarea cu combustibil şi aprovizionare cu cărbuni al vânătorilor de balene şi al celor care efectuau transporturi transatlantice. Ca urmare a independenţei din 1975 şi a unei încercări de unificare cu Guineea-Bissau, a fost stabilit un sistem uni-partit care a fost menţinut până la alegerile pluripartite care au avut loc în 1990. Capul Verde are în continuare unul dintre cele mai stabile guverne democratice din Africa. Secetele repetate din a doua jumătate a secolului al XX-lea au generat dificultăţi semnificative şi au determinat o emigrare masivă. Ca urmare, populaţia expatriată a ţării este mai mare decât cea din ţară. Majoritatea locuitorilor au strămoşi atât africani cât şi portughezi.


INSULELE CAPULUI VERDE. GEOGRAFIE

AŞEZARE GEOGRAFICĂ: Africa de Vest, un grup de insule din Atlanticul de Nord, la vest de Senegal

COORDONATE GEOGRAFICE: 16 00 N, 24 00 W

REPERE GEOGRAFICE: Africa

SUPRAFAŢĂ:
:: TOTALĂ: 4,033 km²
:: LOCUL ÎN LUME: 175
:: USCAT: 4,033 km²
:: APĂ: 0 km²

SUPRAFAŢĂ COMPARATIVĂ: puţin mai mare decât Rhode Island

LUNGIMEA GRANIŢELOR:
:: TOTAL: 0 km

LUNGIMEA COASTEI: 965 km

DREPTURILE ASUPRA MĂRII: măsurări efectuate de la graniţele revendicate ale arhipelagului
:: MAREA TERITORIALĂ: 12 mile nautice
:: ZONA CONTIGUĂ: 24 mile nautice
:: ZONA ECONOMICĂ EXCLUSIVĂ: 200 mile nautice

CLIMAT: temperat; cald, veri secetoase; precipitaţii sărace şi neregulate

TERENUL: abrupt, accidentat, stâncos, vulcanic

ÎNĂLŢIMI:
:: CEL MAI JOS PUNCT: Oceanul Atlantic 0 m
:: CEL MAI ÎNALT PUNCT: Muntele Fogo 2829 m (un vulcan pe insula Fogo)

RESURSE NATURALE: sare, roci bazaltice, calcar, caolin, peşte, argilă, ghips

FOLOSIREA USCATULUI:
:: ARABIL: 11.41%
:: CULTURI PERMANENTE: 0.74%
:: ALTE FOLOSIRI: 87.85% (2005)

SUPRAFAŢA IRIGATĂ: 30 km² (2003)

RESURSELE DE APĂ: 0.3 km³ (1990)

CANTITATEA DE APĂ EXTRASĂ:
:: TOTAL: 0.02  km³ /an (7%/2%/91%)
:: PE CAP DE LOCUITOR: 39 m³ /an (2000)

HAZARDURI NATURALE: secete prelungite; vântul de sezon Harmattan aduce un praf care obturează vizibilitatea; zonă activă din punct de vedere vulcanic şi seismic
Vulcanism: Fogo (alt. 2829 m), care a erupt ultima dată în 1995, este singurul vulcan activ al ţării;

MEDIU - PROBLEME CURENTE: eroziunea solului; despădurirea ca urmare a cererii mari de lemn de foc; resursele de apă în scădere, deşertificarea; daunele aduse mediului ameninţă mai multe specii de păsări şi reptile; excavarea ilegală a nisipului de pe plajă; pescuitul excesiv

MEDIU - ACORDURI INTERNAŢIONALE: Biodiversitate, Schimbări Climatice, Protocolul pentru Schimbări Climatice de la Kyoto, Deşertificare, Specii pe cale de dispariţie, Modificări asupra mediului, Deşeuri Periculoase, Convenţia cu privire la Dreptul Mării, Protecţia Stratului de Ozon, Poluarea cauzată de nave, Zone Mlăştinoase;
:: semnate dar neratificate: nici unul dintre acordurile menţionate
Notă geografică: locaţie strategică la 500 km de coasta de vest a Africii în aproprierea principalelor rute maritime în direcţia nord-sud; importantă staţie de comunicaţii; locaţie importanta pentru realimentare;

 

INSULELE CAPULUI VERDE. POPULAŢIA

POPULAŢIA: 516,100 (estimare iulie 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 169

STRUCTURA PE VÂRSTE:
:: 0-14 ANI: 32.6% ( băieţi 84,545 / fete 83,718)
:: 15-64 ANI: 61.9% ( bărbaţi 154,697 / femei 164,917)
:: 65 DE ANI ŞI PESTE: 5.5% ( bărbaţi 10,648 / femei 17,575) (estimare iulie 2011)

VÂRSTA MEDIE:
:: TOTAL: 22.7 ani
:: BĂRBAŢI: 21.9 ani
:: FEMEI: 23.5 ani (estimare 2011)

RATA DE CREŞTERE DEMOGRAFICĂ: 1.446% (estimare 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 81

RATA NATALITĂŢII: 21.47 nou-născuţi/1,000 locuitori (2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 80

RATA MORTALITĂŢII: 6.34 morţi/1.000 locuitori (iulie 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 155

RATA EMIGRAŢIEI: -0.66 emigranţi/1.000 locuitori (estimare 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 143

URBANIZARE:
:: POPULAŢIA URBANĂ: 61% din populaţia totală (2010)
:: RATA URBANIZĂRII: 2.4% ritmul anual de creştere (2010-15)

ORAŞE PRINCIPALE – POPULAŢIE:
PRAIA (capitala) 125,000 (2009)

RAPORTUL DINTRE SEXE:
:: LA NAŞTERE: 1.03 băieţi/fete
:: SUB 15 ANI: 1.01 băieţi/fete
:: 15-64 ANI: 0.94 bărbaţi/femei
:: 65 DE ANI ŞI PESTE: 0.61 bărbaţi/femei
:: TOTAL POPULAŢIE: 0.94  bărbaţi/femei (estimare 2011)

RATA MORTALITĂŢII INFANTILE:
:: POPULAŢIA TOTALĂ: 26.94 morţi/1.000 nou-născuţi vii
:: LOCUL ÎN LUME: 77
:: BĂRBAŢI: 30.8 morţi/1.000 nou-născuţi vii
:: FEMEI: 22.96 morţi/1.000 nou-născuţi vii (estimare 2011)

SPERANŢA DE VIAŢĂ LA NAŞTERE:
:: POPULAŢIA TOTALĂ: 70.7 ani
:: LOCUL ÎN LUME:143
:: BĂRBAŢI: 68.51 ani
:: FEMEI: 72.96 ani (2011)

RATA FERTILITĂŢII: 2.49 copii născuţi/femeie (estimare 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 84

HIV / SIDA - RATA DE RĂSPÂNDIRE ÎN RÂNDUL ADULŢILOR: 0.04% (estimare 2001)
:: LOCUL ÎN LUME: 166

PERSOANE CU HIV / SIDA: 775 (2001)
:: LOCUL ÎN LUME: 148

DECESE CAUZATE DE HIV: 225 (2001)
:: LOCUL ÎN LUME: 100

NAŢIONALITATE: cetăţean al Republicii Capului Verde

GRUPURI ETNICE: Creoli (mulatto) 71%, Africani 28%, Europeni 1%

RELIGIE: Romano-catolică (amestecată cu credinţe indigene), protestantă (cea mai mare parte din Biserica Nazarineanului)

LIMBĂ: Portugheză (oficială), Crioulo (un amestec de portugheză şi termeni vest-africani)

ALFABETIZARE:
:: DEFINIRE:  cu vârsta de 15 ani şi peste, capabil să citească şi să scrie
:: TOTAL: 76.6%
:: BĂRBAŢI: 85.8%
:: FEMEI: 69.2% (estimare 2003)

NUMĂR ANI ŞCOLARIZARE:
:: TOTAL: 12 ani
:: BĂRBAŢI: 11 ani
:: FEMEI: 12 ani (2009)

CHELTUIELI CU EDUCAŢIA: 5.7% din PIB (2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 39


INSULELE CAPULUI VERDE. GUVERNAREA

NUMELE ŢĂRII:
:: FORMA CONVENŢIONALĂ LUNGĂ: Republica Capului verde
:: FORMA CONVENŢIONALĂ SCURTĂ: Capul Verde
:: FORMA LOCALĂ LUNGĂ: Republica de Cabo Verde
:: FORMA LOCALĂ SCURTĂ: Cabo Verde

FORMA DE GUVERNĂMÂNT: Republică

CAPITALA:
:: NUME: Praia
:: COORDONATE GEOGRAFICE: 14 55 N, 23 31 W
:: TIMPUL UTC: UTC-1 (4 ore înainte faţă de Washington, DC, pe durata fusului orar standard)

DIVIZIUNI ADMINISTRATIVE: 17 municipalităţi (concelhos, singular - concelho); Boa Vista, Brava, Maio, Mosteiros, Paul, Praia, Porto Novo, Ribeira Grande, Sal, Santa Catarina, Santa Cruz, Sao Domingos, Sao Filipe, Sao Miguel, Sao Nicolau, Sao Vicente, Tarrafal

INDEPENDENŢĂ:
5 iulie 1975 (faţă de Portugalia)

ZIUA NAŢIONALĂ:
Ziua Independenţei, 5 iulie (1975)

CONSTITUŢIA: 25 septembrie 1992, o revizuire majoră la 23 noiembrie 1995 a crescut în mod considerabil puterile preşedintelui, o revizuire în 1999 a creat funcţia de avocat al poporului (ombudsman) naţional (Provedor de Justiça)

SISTEMUL JURIDIC: bazat pe sistemul juridic din Portugalia, nu a acceptat jurisdicţia obligatorie CIJ

SISTEMUL DE VOT:
de la 18 ani; universal

PUTEREA EXECUTIVĂ:
:: ŞEFUL STATULUI: Preşedintele Pedro Pires Verona Rodrigues (din 22 martie 2001)
:: ŞEFUL GUVERNULUI: Primul-ministru Jose Maria Pereira Neves (din 1 februarie 2001)
:: CABINETUL: Consiliu de Miniştri numit de către preşedinte la recomandarea primului-ministru
:: ALEGERI: preşedinte ales prin vot popular pentru un mandat de cinci ani (eligibil pentru un al doilea mandat); ultimele alegeri a avut loc la 12 februarie 2006 (următoarele vor fi organizate în 2011); primul-ministru nominalizat de Adunarea Naţională şi numit de către preşedinte
:: REZULTATUL ALEGERILOR: Pedro Pires reales preşedinte; procentaj din voturi - Pedro Pires (PAICV) 51,2%, Carlos VIEGA (MPD) 48,8%

PUTEREA LEGISLATIVĂ: partidul unicameral Adunarea Naţională sau Assembleia Nacional (72 de locuri; membri aleşi prin vot popular pentru a servi un termen de cinci ani)
:: ALEGERI: Ultimele au avut loc la 6 februarie 2011 (următoarele vor fi organizate în 2016)
:: REZULTATELE ALEGERILOR: procent din voturi de către partid – date nedisponibile; locuri de la partid - PAICV 38, MPD 32, UCID 2

PUTEREA JUDECĂTOREASCĂ: Tribunalul Suprem de Justiţie sau Tribunal Supremo de Justia; Curtea de Conturi (Audit); Curtea Militară; Curtea Fiscală şi a Vămilor

PARTIDE POLITICE ŞI LIDERI:
Partidul African pentru Independenţa Capului Verde sau PAICV [Jose Maria Neves Pereira, preşedintele]; Uniunea democrat-independentă a Capului Verde sau UCID [Antonio Monteiro]; Partidul Creştin Democrat sau PDC [Manuel RODRIGUES]; Partidul reînnoirii democratice sau PRD [Victor FIDALGO], Mişcarea pentru Democraţie sau MPD [Jorge SANTOS]; Partidul pentru Convergenţă Democratică sau [CPD Dr. Eurico Monteiro]; Partidul Muncii şi Solidarităţii sau PTS [Isaias] RODRIGUES; Partidul Social Democrat sau PSD [Alem] Joao

GRUPURI DE PRESIUNE POLITICĂ ŞI LIDERI:
Alţii: ecologişti; grupuri de presiune politică

PARTICIPAREA LA ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE: ACP, AfDB, AOSIS, AU, CD, CPLP, ECOWAS, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NAM, OIF, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, Union Latina, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO

REPREZENTARE DIPLOMATICA ÎN ROMÂNIA:
Reprezentarea diplomatica a INSULELOR CAPULUI VERDE în România este asigurata de Ambasada Republicii Capul Verde în Germania: Stavanger Str. 16, 10439 Berlin,

REPREZENTAREA DIPLOMATICĂ DIN ROMÂNIA:
Reprezentarea diplomatica a României în INSULELE CAPULUI VERDE este asigurata de Ambasada României in SENEGAL
Ambasada României în Republica Senegal
Adresa: Point E, Rue A x 9A (Rue A Prolongée), Dakar, Sénégal, B.P. 3171, 3212.
Telefon: (00221) 33 825.19.13; 33 825.20.68
Telefon secţie consulara: (00221) 33 824 81 57
Fax: (00221) 33 824 91 90
Web: http://dakar.mae.ro
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Consulatul onorific al României în CAP - VERT
S.E. Dl. LADISLAS MONTEIRO - Consul onorific -
Adresa: ZONE de TIRA CHAPEU, B.P. 611, Praia
Tel. (00238) 261.80.37; 261.80.59
Fax. (00238) 261.41.29
Mob. (00238) 991.20.89
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

DESCRIERE DRAPEL: cinci benzi orizontale inegale; banda albastră de sus – este egală cu o jumătate din lăţimea de steagului - este urmată de trei benzi de alb, rosu şi alb, fiecare egală cu 1/12 din lăţime şi o dungă de albastru jos egală cu un sfert din lăţimea steagului; un cerc de 10 stele galbene cu cinci colţuri este centrat pe banda roşie şi poziţionat la 3/8 din lungimea steagului, în partea stângă; albastrul simbolizează marea şi cerul, cercul de stele reprezinta cele 10 insule majore unite într-o singură naţiune, dungile simbolizează drumul către formarea ţării, prin pace (alb) şi efort (roşu).

IMNUL NAŢIONAL:
:: NUME: "Cantico da Liberdade" (Cântec de Libertate)
:: VERSURI ŞI MUZICA: Amilcar Spencer LOPES/Adalberto Higino Tavares SILVA
Notă: adoptat în 1996


INSULELE CAPULUI VERDE. ECONOMIA

ECONOMIA. GENERALITĂŢI: Economia acestei insule suferă din cauza lipsei resurselor naturale de bază, incluzând solul sărac neprielnic pentru agricultură pe mai multe insule şi lipsa apei potabile grav exacerbată de ciclurile lungi de secetă. Economia este orientată pe sectorul de servicii, comerţul, transporturile, turismul şi serviciile publice fiind responsabile pentru aproximativ trei sferturi din PIB. Deşi aproximativ 40% din populaţie trăieşte în mediul rural, cota producţiei de alimente în PIB este mică. Aproximativ 82% din produsele alimentare trebuie să fie importate. Potenţialul pentru pescuit, în cea mai mare parte homar şi ton, nu este exploatat pe deplin.
Insulele au un deficit comercial anual ridicat finanţat de fonduri externe şi de banii trimişi de fluxul mare de emigranţi; banii trimişi de emigranţi completează PIB-ul cu mai mult de 20%. În ciuda lipsei de resurse, o bună gestionare economică a produs o îmbunătăţire constantă a veniturilor. Reformele economice continue sunt menite să dezvolte sectorul privat şi să atragă investiţii străine pentru a diversifica economia. Perspectivele viitoare depind în mare măsură de menţinerea fluxului de ajutor extern, încurajarea turismului, trimiterea de bani din afară şi de stadiul programului de dezvoltare al guvernului. Insulele Capului Verde au devenit membre ale OMC în iulie 2008.


PIB (RAPORTAT LA PARITATEA PUTERII DE CUMPĂRARE): 1.861 miliarde $ (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 186
1.781 miliarde $ (estimare 2009)
1.749 miliarde $ (estimare 2008)
Notă: datele sunt în dolari SUA 2010

PIB (RAPORTAT LA RATA OFICIALĂ DE SCHIMB): 1.573 miliarde $ (estimare 2010)

PIB - RATA REALĂ DE CREŞTERE:
4.5% (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 74
1.8% (estimare 2009)
5.9% (estimare 2008)

PIB PE CAP DE LOCUITOR: 3,700  $  (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 159
3,600 $ (estimare 2009)
3,500 $  (estimare 2008)
Notă : datele sunt în dolari americani din 2010

PIB - PONDEREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE:
:: AGRICULTURĂ: 9%
:: INDUSTRIE: 16.2%
:: SERVICII: 74.8% (estimare 2010)

FORŢA DE MUNCĂ (NOMINAL): 196,100 (2007)
:: LOCUL ÎN LUME: 170

RATA ŞOMAJULUI: 21% (2000 est.)
:: LOCUL ÎN LUME: 168

POPULAŢIA SUB LIMITA SĂRĂCIEI: 30% (2000)

VENITUL SAU CONSUMUL PE GOSPODĂRIE ÎN FUNCŢIE DE COTA PROCENTUALĂ:
:: CEL MAI MIC 10%: 1.9%
:: CE MAI MARE 10%: 40.6% (2001)

INVESTIŢII: 36.9% din PIB (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 5

BUGET:

::VENITURI: 520.7 milioane $
::CHELTUIELI: 680.8  milioane $ (estimare 2010)

RATA INFLAŢIEI: 2.5% (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 65
1% (2009 est.)

RATA DE DISCOUNT A BĂNCII CENTRALE: 7.5% (31 decembrie 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 51
7.5% (31 decembrie 2008)

RATA MEDIE A DOBÂNZILOR BĂNCILOR COMERCIALE: 10.98% (estimare 31 decembrie 2009)
:: LOCUL ÎN LUME:  88
9.99% (estimare 31 decembrie 2008)

MASA MONETARĂ ÎN SENS RESTRÂNS - M1: 585 milioane $ (estimare 31 decembrie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 157
628.4 milioane $ (estimare 31 decembrie 2009)

MASA MONETARĂ ÎN SENS LARG - M3: 1.314 miliarde $ (estimare 31 decembrie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 152
1.399 miliarde $ (estimare 31 decembrie 2009)

VALOAREA CREDITELOR INTERNE: 1.179 miliarde $ (31 decembrie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 146
1.256 miliarde $ (31 decembrie 2009)

AGRICULTURA - PRODUSE: banane, porumb, fasole, cartofi dulci, trestie de zahar, cafea, alune, peşte

INDUSTRIE: alimente şi băuturi, industria de prelucrare a peştelui, articole de încălţăminte şi îmbrăcăminte, industria minieră de extragere a sării, repararea navelor

RATA DE CREŞTERE A PRODUCŢIEI INDUSTRIALE: 4% (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 91

ELECTRICITATEA - PRODUCŢIE: 250 milioane kWh (2007)
:: LOCUL ÎN LUME: 174

ELECTRICITATEA - CONSUM: 232.5 milioane kWh (2007)
:: LOCUL ÎN LUME: 173

ELECTRICITATEA – EXPORT: 0 kWh (2007)

ELECTRICITATEA – IMPORT: 0  kWh (2008)

PETROL - PRODUCŢIE: 0 barili/zi (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 163

PETROL - CONSUM: 2,000 barili/zi (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 185

PETROL - EXPORTURI: 0 barili/zi (2007)
:: LOCUL ÎN LUME: 158

PETROL - IMPORTURI: 1,619 barili/zi (estimare 2007)
:: LOCUL ÎN LUME: 179

PETROL - REZERVE DOVEDITE: 0 barili (estimare 1 ianuarie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 119

GAZE NATURALE - PRODUCŢIE: 0 m³ (2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 115

GAZE NATURALE - CONSUM: 0 m³ (2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 162

GAZE NATURALE - EXPORTURI: 0 m³ (2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 81

GAZE NATURALE - IMPORTURI:
0 m³ (2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 96

BALANŢA CONTURILOR CURENTE: -286 milioane $ (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 97
-319 milioane $ (estimare 2009)

EXPORTURI: 114 milioane (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 192
105 milioane $ (estimare 2009)

EXPORTURI - BUNURI:
combustibil, articole de încălţăminte şi îmbrăcăminte, peşte, piei

EXPORTURI - STATE PARTENERE: Spania 53.98%, Portugalia 22.23%, Maroc 7,13% (2009)

IMPORTURI: 858 milioane $ (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 177
835 milioane (estimare 2009)

IMPORTURI - BUNURI: produse alimentare, produse industriale, echipamente pentru transport, combustibili

IMPORTURI - STATE PARTENERE:
Portugalia 44.86%, Olanda 15.51%, Spania 6,1%, Italia 4,46%, Brazilia 4.21% (2009)

REZERVELE VALUTARE ŞI REZERVA DE AUR:
296 milioane $ (31 decembrie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 130
284 milioane $ (estimare 31 decembrie 2009)

DATORIA EXTERNĂ: 325 milioane (2002)
:: LOCUL ÎN LUME: 169

CURSUL VALUTAR: Cape Verdean escudos (CVE) pentru dolarul american:
88.58 (2010)
79.38 (2009)
73.84 (2008)
81.235 (2007)
87.946 (2006


INSULELE CAPULUI VERDE. TELECOMUNICAŢII

POSTURI TELEFONICE FIXE ÎN UZ: 72,200 (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 154

ABONAŢI LA SERVICIILE DE TELEFONIE MOBILĂ: 392,000 (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 165

SERVICIILE DE TELEFONIE:
:: GENERALITĂŢI: sistem eficient, a trecut prin procese extensive de modernizare între 1996-2000 în urma privatizării parţiale în 1995
:: INTERN: principalul furnizor de servicii este Cabo Verde Telecom (FPC); circuit prin fibră optică, finalizat în 2001, leagă insulele oferind acces la Internet şi servicii ISDN; telefonia mobilă introdusă în 1998; serviciile de broadband lansate în 2004
:: INTERNAŢIONAL: codul ţării - 238; punct de convergenţă pentru Atlantis-2 - cablu de telefon transatlantic prin fibră optică care asigură legături cu America de Sud, Senegal şi Europa; radiotelefon HF către Senegal şi Guineea-Bissau; staţii terestre de comunicaţii prin satelit - 1 INTELSAT (Oceanul Atlantic) (2007)

MASS-MEDIA - AUDIOVIZUALUL: televiziune şi radio deţinute de stat, plus un număr tot mai mare de operatori privaţi; sunt disponibile servicii portugheze publice de televiziune şi radio pentru Africa; se pot obţine transmisii pentru câţiva operatori internaţionali (2007)

CODUL INTERNET DE ŢARĂ: .cv

NUMĂRUL DE COMPUTERE CONECTATE LA INTERNET: 26 (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 215

NUMĂRUL UTILIZATORILOR DE INTERNET: 150,000 (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 148


INSULELE CAPULUI VERDE. TRANSPORTURI

AEROPORTURI:
10 (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 157

AEROPORTURI - CU PISTE PAVATE:
:: TOTAL: 9
:: PESTE 3.047 M: 1
:: 1.524-2.437 M: 3
:: 914-1.524 M: 3
:: SUB 914 M: 2 (2010)

AEROPORTURI - CU PISTE NEPAVATE:
:: TOTAL: 1
:: SUB 914 M: 1 (2010)

ŞOSELE:
:: TOTAL: 1,350 km
:: LOCUL ÎN LUME: 178
:: ASFALTATE: 932 km
:: NEASFALTATE: 418 km (2000)

MARINA COMERCIALĂ:
:: TOTAL: 13
:: LOCUL ÎN LUME: 105
:: DUPĂ TIP: marfă 3, tanc chimic 3, pasageri / mărfuri 7
:: ÎNREGISTRATE ÎN ALTE ŢĂRI: 3 (Spania 1, Marea Britanie 2) (2010)

PORTURI: Porto Grande


INSULELE CAPULUI VERDE. SISTEMUL DE APĂRARE NAŢIONALĂ

CATEGORII DE FORŢE: Forţele Armate: Forţele Terestre (numite şi Garda Naţională), Paza de Coastă a Insulelor Capului Verde (Guardia Costeira de Cabo Verde, GCCV; include Forţele Aeriene (Forca Aerea Caboverdaine) şi infanteria navală) (2011)

SERVICIUL MILITAR - VÂRSTĂ ŞI OBLIGATIVITATE: De la 18 ani (estimare) pentru serviciul militar selectiv obligatoriu; durata recrutării obligatorii - 14 luni (2006)

PERSONALUL DISPONIBIL PENTRU SERVICIUL MILITAR:
:: BĂRBAŢI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 132,087
:: FEMEI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 136,956 (estimare 2010)

PERSONALUL APT PENTRU SERVICIUL MILITAR:
:: BĂRBAŢI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 106,864
:: FEMEI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 117,518 (estimare 2010)

PERSONALUL CARE ATINGE ANUAL VÂRSTA CORESPUNZĂTOARE SERVICIULUI MILITAR:
:: BĂRBAŢI: 6,029
:: FEMEI: 6,026 (estimare 2010)

CHELTUIELI CU SISTEMUL DE APĂRARE (PROCENT DIN PIB):
0.5% din PIB (2009)
:: LOCUL ÎN LUME:  160


INSULELE CAPULUI VERDE. PROBLEME TRANSNAŢIONALE

DISPUTE – INTERNAŢIONALE: nici una

DROGURI ILEGALE: folosit ca punct de transbordare pentru cocaină adusă din America Latină şi destinată pentru Europa de Vest, în special din cauza legăturilor unor vorbitori de portugheză cu Brazilia, Portugalia şi Guineea-Bissau; a luat măsuri pentru a împiedica spălarea banilor proveniţi din vânzarea de droguri, inclusiv o reformă în 2002 de combatere a spălării banilor, care incriminează spălarea banilor proveniţi din traficul de narcotice şi alte infracţiuni, precum şi înfiinţarea în 2008 a unei structuri de informaţii în domeniul financiar (Financial Intelligence Unit).

 

Write comments...
symbols left.
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.


Dacă găsești site-ul util, ne poți ajuta cu o DONAȚIE