Sistemul internațional de unități (SI) a fost adoptat în 1960 în cadrul unei conferințe a Organizației Internaționale a Convenției Metrului. Ultima revizie a SI a intrat în vigoare pe 20 mai 2019.

Patru dintre cele şapte unităţi fundamentale ale SI, kilogramul, amperul, kelvinul şi molul, au fost redefinite prin stabilirea unei valori numerice fixe pentru constanta lui Planck (h), sarcina electrică (e), constanta Boltzman (k) şi numărul lui Avogadro (NA); secunda (s), metrul (m) şi candela (cd) erau deja definite pe baza unor constante, aşa că au suferit doar corecţii. Iată care sunt noile definiții ale unităților fundamentale din SI.Decizia comunității științifice internaționale cu privire la revizia sistemului internațional de unități, luată în noiembrie 2018 (dar cu aplicare din mai 2019), a prevăzut utilizarea, în definirea unităților fundamentale, a unui set de 7 constante.

Iată cele șapte constante:
1. frecvența  care  corespunde  tranziției  între  cele  două  niveluri  hiperfine  ale  stării  fundamentale a atomului de Cesiu 133; ∆νCs = 9.192.631.770 Hz
2. viteza luminii în vid; c = 299.792.458 m/s
3. constanta lui Planck; h = 6,62607015 × 10−34 J⋅s
4. sarcina electrică; e = 1,602176634 × 10−19 C
5. constanta Boltzman; k = 1,380649 × 10−23 J/K
6. constanta lui Avogadro; NA = 6,02214076 × 1023 mol−1
7.  intensitatea luminoasă a unei surse ce emite o radiație monocromatică cu frecvența 540 × 1012 Hz; Kcd = 683 lm/W

SI conține 7 unități fundamentale și o serie de unități derivate.

 

Unităţile SI puse în relaţie între ele şi cu acele constante care le definesc
UNITĂȚI SI FUNDAMENTALE

Cantitatea măsurată: TIMPUL
SECUNDA  (simbol: s) este definită în funcție de o valoarea numerică fixă a frecvenței atomului de Cesiu (frecvența tranziției  între  cele  doua  niveluri  hiperfine  ale  stării  fundamentale a atomului de Cesiu 133), ∆νCs, valoare stabilită a fi 9.192.631.770  atunci când este exprimată în Hz, care este egal cu s-1.

Definiţia implică relaţia: ∆νCs, = 9.192.631.770 Hz , de unde rezultă


Cantitatea măsurată: LUNGIMEA
METRUL (simbol: m) este definit în funcție de valoarea numerică fixă a vitezei luminii în vid, valoare stabilită a fi 299.792.458 atunci când este exprimată în ms-1, secunda fiind definită în funcție de ∆νCs.

Definiţia implică relaţia: c = 299.792.458 ms-1  , de unde rezultăCantitatea măsurată: MASA
KILOGRAMUL (simbol: kg) este definit în funcție de valoarea numerică fixă a constantei lui Planck, h, valoare stabilită a fi 6,62607015 ×10−34 atunci când este exprimată în Js, care este egal cu kgm2s-1, unde metrul și secunda sunt definite în funcție de c și ∆νCs.

Definiţia implică relaţia: h = 6,62607015 ×10−34 kgm2s-1 , de unde rezultă
Cantitatea măsurată: CURENTUL ELECTRIC

AMPERUL (simbol: A) este definit în funcție de o valoare numerică fixă a sarcinii electrice, e, valoare stabilită a fi 1,602176634 ×10−19 atunci când este exprimată în C, care este egal cu As, unde secunda este definită în funcție de ∆νCs.

Definiţia implică relaţia: e = 1,602176634 ×10−19 As , de unde rezultă
Cantitatea măsurată: TEMPERATURA TERMODINAMICĂ

KELVINUL (simbol: K) este definit în funcție de o valoare numerică fixă a constantei Boltzmann k, valoare stabilită a fi 1,380649 ×10−23 atunci când este exprimată în JK-1, care este egal cu kgm2s-2K-1, unde kg, metrul și secunda sunt definite în funcție de h, c and ∆νCs.

Definiţia implică relaţia: k = 1,380649 ×10−23 kgm2s-2K-1 , de unde rezultă
Cantitatea măsurată: CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ

MOLUL (simbol: mol) conține exact 6,02214076 × 1023 entități elementare. Acest număr reprezintă valoarea numerică fixă a constantei lui Avogadro, NA, atunci când este exprimată în unitatea mol-1 și este numită numărul lui Avogadro.

Definiţia implică relaţia: NA = 6,02214076 × 1023 mol-1 , de unde rezultă
Cantitatea măsurată: INTENSITATEA LUMINOASĂ ÎNTR-O DIRECȚIE DATĂ

CANDELA (simbol: cd) este definită în funcție de valoarea numerică fixă a intensității luminoase a unei surse ce emite o radiație monocromatică cu frecvența 540 × 1012 Hz, Kcd, valoare stabilită a fi 683 atunci când este exprimată în lmW-1, care este egal cu cdsrW-1 ori cu cdsrkg-1m-2s3, unde kg, metrul și secunda sunt definite în funcție de h, c și ∆νCs.

Definiţia implică relaţia: Kcd = 683 cdsrkg-1m-2s3 , de unde rezultă


Bibliografie: BIPM


Dacă găsiţi scientia.ro util, sprijiniţi-ne cu o donaţie.


PayPal ()
Susţine-ne pe Patreon!


Contact
| T&C | © 2020 Scientia.ro