Fortificaţia de la Corneşti-Iarcuri este o binecunoscuta aşezare datând din epoca bronzului (1400 i.Hr.) aflată la mai puţin de 20 km nord de Timişoara. Construită integral din pământ, ea nu prezintă urmele unei aşezări suficient de mari pentru a motiva dimensiunea acesteia de peste 6 km în diametru.


Pornind de la această ciudăţenie, d-l ing. Leonard Dorogostaisky a emis ipoteza unor aliniamente astronomice la cele doua solstiţii, fapt ce indică probabil un rol mai degrabă ceremonial-religios. Interesant este faptul ca alinierile se realizează in raport cu unele vârfuri muntoase aflate la orizont şi nu cu repere artificiale apropiate ca în alte cazuri celebre ca la Stonehenge (Marea Britanie).

Urmăriţi un dialog interesant cu dl. Dorogostaisky care ne încântă cu vastele informaţii de care dispune, precum şi cu o serie de imagini realizate la momentul alinierilor.