Fizica in 60 de secunde. AntimateriaAntimateria este alcătuită din particule care au caracteristici similare din anumite puncte de vedere, dar opuse din altele caracteristicilor particulelor de materie obişnuită. Citiţi acest articol pentru a înţelege diferenţa dintre materie şi antimaterie.

Fizica in 60 de secunde. Bosonul ZBosonul Z este o particulă masivă, unul din purtătorii "forţei slabe", alături de bozonii W+ şi W-, care intermediază procesele de dezintegrare radioactivă. În cele ce urmează, o foarte scurtă prezentare a acestui tip de particulă fundamentală.

Fizica in 60 de secunde. Teoria corzilorTeoria corzilor (sau a stringurilor, cf. "String Theory") propune ideea conform căreia constituenţii fundamentali ai Universului sunt „corzi” uni-dimensionale, iar nu particule punctiforme. Citiţi mai multe detalii în acest nou articol din seria "Fizica în 60 de secunde."

Fizica in 60 de secunde. Modelul StandardModelul Standard este cea mai bună teorie pe care o au în prezent fizicienii pentru a descrie unităţile structurale fundamentale ale Universului. Este una dintre cele mai mari realizări ale ştiinţei secolului al XX-lea. Detalii, în cele ce urmează.

Fizica in 60 de secunde. NeutrinoNeutrinii sunt probabil particulele cu cel mai bine ales nume, fiind minuscule, neutre din punct de vedere electric (cum sugerează şi cuvântul din limba italiană, neutrino însemnând "cel mic şi neutru") şi având o masă atât de mică încât nu a putut fi măsurată încă.

Fizica in 60 de secunde - magnet quenchMagnet quench” este un eveniment dramatic, însă destul de obişnuit care are loc în interiorul unui accelerator de particule. În acest  articol din seria Concepte explicate în 60 de secunde veţi afla în ce constă acest tip de incident din viaţa unui accelerator de particule.

Fizica in 60 de secunde. Bosonul WBozonul W este una din cele cinci particule care transmit forţele fundamentale ale naturii. El este responsabil pentru două dintre cele mai surprinzătoare descoperiri ale secolului al XX-lea. Detalii, în acest nou articol din seria "Concepte explicate în 60 de secunde".

fizica in 60 de secundeNeutrinii sunt particule ale căror mase sunt extrem de dificil de măsurat. Deşi ştim precis cât cântăreşte un electron, dispunem de puţine informaţii despre masa partenerului său neutru – neutrinul electronic. La fel în cazul neutrinului miuonic şi al neutrinului τ (tau).

Fizica în 60 de secundeAstăzi abordăm în 60 de secunde subiectul acceleratoarelor de particule. Adesea denumite „distrugătorii de atomi”, acestea utilizează câmpuri electrice puternice pentru a propulsa fascicule de particule subatomice - de obicei protoni sau electroni - la  viteze uriaşe.

Fizica în 60 de secundeContinuăm seria de explicaţii în 60 de secunde despre componentele fundamentale ale materiei. Astăzi vom vorbi despre "neutralino", o particulă ipotetică care ar putea să explice din ce este alcătuită materia neagră. Aşadar, ce este un neutralino?

QuarcuriQuarcul „charm” este una dintre cele şase particule elementare care, împreună cu leptonii, reprezintă elementele constitutive ale materiei obişnuite. Este de sute de ori mai masiv decât quarcurile „up” şi „down”, din care sunt constituiţi protonii şi neutronii.

Boom sonicLumina Cherenkov apare când o particulă încărcată electric călătoreşte prin materie mai repede decât o poate face lumina. Acest efect este echivalentul optic al unui „boom sonic” care se produce, de pildă, când un avion turboreactor călătoreşte mai repede decât sunetul.

Particule virtualeParticulele virtuale sunt particule cu o durata scurtă de viaţă, ce nu pot fi detectate în mod direct, însă care afectează unele cantităţi fizice - cum ar fi masa unei particule sau forţa electrică dintre două particule încărcate electric - într-o manieră cuantificabilă prin măsurători.


 Ar fi util dacă ne-ai sprijini cu o donație!
Donează
prin PayPal ori
Patron


Contact
| T&C | © 2021 Scientia.ro