Malta hartaÎn acest articol veţi putea citi o "radiografie" a statului Malta, aşa cum este realizată de Agenţia Centrală de Informaţii (CIA - The World Factbook). Găsiţi date despre geografie, populaţie, economie, guvernare, comunicaţii, transporturi, sistemul naţional de apărare etc.

 

Update: 16.03.2011

 

The World Factbook în limba română - INDEXUL ŢĂRILOR LUMII

 

MALTA

DRAPEL

 

Malta drapel

 

LOCALIZARE GEOGRAFICĂ

 

Malta poziţie geografică

 

HARTĂ

 

Malta harta


MALTA. INTRODUCERE

GENERALITĂŢI: Marea Britanie a obţinut în mod oficial posesia asupra Maltei în 1814. De atunci, insula a susţinut cu înverşunare Marea Britanie, chiar şi în cele Două Războaie Mondiale. A rămas în Commonwealth chiar şi după ce şi-a realizat independenţa în anul 1964. Zece ani mai târziu, în 1974, Malta devenea republică. După mijlocul anilor ’80, insula a iniţiat unele schimbări majore ce au transformat-o într-un punct de transbordare a mărfurilor, centru financiar şi o destinaţie turistică. În mai 2004, Malta devine membră a Uniunii Europene şi foloseşte euro ca monedă naţională din 2008.


MALTA. GEOGRAFIE

AŞEZARE GEOGRAFICĂ: Sudul Europei, insule în Marea Mediterană, în sudul Siciliei (Italia)

COORDONATE GEOGRAFICE: 35 50 N, 14 35 E

REPERE GEOGRAFICE: Europa

SUPRAFAŢĂ:
:: TOTALĂ: 316 km2
:: LOCUL ÎN LUME: 207
:: USCAT: 316 km2
:: APĂ: 0 km2

LUNGIMEA GRANIŢELOR:
:: TOTAL: 0 km

LUNGIMEA COASTEI: 196.8 km (excluzând 56.01 km - pentru insula Gozo)

DREPTURILE ASUPRA MĂRII:
:: MAREA TERITORIALĂ: 12 mile nautice
:: ZONA CONTIGUĂ: 24 mile nautice
:: ZONA ECONOMICĂ EXCLUSIVĂ: 200 m adâncime sau până la adâncimea de exploatare
:: PLATFORMA CONTINENTALĂ: 25 mile nautice

CLIMAT: mediteranean, ierni blânde şi ploioase; veri calde, uscate

TERENUL: cea mai mare parte câmpii joase, teren stâncos, cu multe stânci de coastă

ÎNĂLŢIMI:
:: CEL MAI JOS PUNCT: Marea Mediterană 0 m
:: CEL MAI ÎNALT PUNCT: Ta'Dmejrek 253 m (în apropiere de Dingli)

RESURSE NATURALE: sare, teren arabil, calcar

FOLOSIREA USCATULUI:
:: ARABIL: 31.25%
:: CULTURI PERMANENTE: 3.13%
:: ALTE FOLOSIRI: 65.62% (2005)

SUPRAFAŢA IRIGATĂ: 20 km2 (2003)

RESURSELE DE APĂ: 0.07 km3 (2005)

CANTITATEA DE APĂ EXTRASĂ:
:: TOTAL: 0.02 km3 / an (74%/1%/25%)
:: PE CAP DE LOCUITOR: 50 m3 / an (2000)

MEDIU - PROBLEME CURENTE: resurse limitate de apă potabilă, creşterea dependenţei de desalinizare

MEDIU - ACORDURI INTERNAŢIONALE:
parte în următoarele acorduri
: Acordul cu privire la Poluarea Aerului, Convenţia ONU pentru Biodiversitate, Acordul global pentru schimbările climatice, Protocolul de la Kyoto, Acordul global de mediu – deşertificare, Convenţia privind comerţul interNAŢIONAL cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie, Acordul cu privire la depozitarea deşeurilor periculoase, Convenţia Naţiunilor Unite privind dreptul mării, Convenţia privind Prevenirea Poluării Marine prin Deversarea Deşeurilor sau a altor materiale, Protocolul de la Montreal şi Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon, Convenţia interNAŢIONALĂ pentru prevenirea poluării de către nave, Convenţia asupra zonelor umede, de importanţă interNAŢIONALĂ
Semnat, dar nu ratificat: niciunul din acordurile enumerate
Geografie – notă: ţara cuprinde un arhipelag, în care doar trei din cele mai mari insule – Malta, Gozo şi Kemmuna sau Comino – sunt locuite; numeroase golfuri oferă o serie de porturi bune de exploatat; Malta şi Tunisia sunt în negocieri pentru exploatarea comercială a platoului continental ce le separă pentru  forajul de petrol.


MALTA. POPULAŢIA

POPULAŢIA: 408.333 (estimare pentru iulie 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 173

STRUCTURA PE VÂRSTE:
:: 0-14 ANI: 15.7% (32,829 băieţi / 31,198 fete)
:: 15-64 ANI: 68.5% (142,006 BĂRBAŢI / 137,803 femei)
:: 65 DE ANI ŞI PESTE: 15.8% (28,305 BĂRBAŢI / 36,192 femei) (estimare 2011)

VÂRSTA MEDIE:
:: TOTAL: 40 ani
:: BĂRBAŢI: 38.8 ani
:: FEMEI: 41.4 ani (estimare 2011)

RATA DE CREŞTERE DEMOGRAFICĂ: 0.375% (estimare 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 162

RATA NATALITĂŢII: 10.35 naşteri / 1.000 locuitori (estimare pentru iulie 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 186

RATA MORTALITĂŢII: 8.6 morţi / 1.000 locuitori (estimare pentru iulie 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 84

RATA EMIGRAŢIEI: 2.01 emigranţi / 1.000 locuitori (estimare 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 41

URBANIZARE:
:: POPULAŢIA URBANĂ: 95% din totalul populaţiei (2010)
:: RATA URBANIZĂRII: 0.5% rată anuală de creştere (estimare pentru ciclul 2010 – 2015)

RAPORTUL DINTRE SEXE:
:: LA NAŞTERE: 1.058 băieţi / fete
:: SUB 15 ANI: 1.05 băieţi / fete
:: 15-64 ANI: 1.03 BĂRBAŢI / femei
:: 65 DE ANI ŞI PESTE: 0.77 BĂRBAŢI / femei
:: TOTAL POPULAŢIE: 0.99 BĂRBAŢI / femei (estimare 2011)

RATA MORTALITĂŢII INFANTILE:
:: POPULAŢIA TOTALĂ: 3.69 morţi / 1.000 nou-născuţi
:: LOCUL ÎN LUME: 207
:: BĂRBAŢI: 4.12 morţi / 1.000 nou-născuţi
:: FEMEI: 3.22 morţi / 1.000 nou-născuţi (estimare 2011)

SPERANŢA DE VIAŢĂ LA NAŞTERE:
:: POPULAŢIA TOTALĂ: 79.72 ani
:: LOCUL ÎN LUME: 34
:: BĂRBAŢI: 77.45 ani
:: FEMEI: 82.12 ani (estimare 2011)

RATA FERTILITĂŢII: 1.52 copii născuţi / femeie (estimare 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 185

HIV / SIDA: 0.1% (estimare 2009)   
:: LOCUL ÎN LUME: 147

PERSOANE CU HIV / SIDA: mai puţine de 500 (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 155

DECESE CAUZATE DE HIV: mai puţine de 100 (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 125

NAŢIONALITATE:
substantiv: maltez, -ă, (singular); maltezi, -e (plural)
adjectiv: maltez, -ă

GRUPURI ETNICE: maltezi (descendenţi din cartaginezii antici şi fenicieni, cu puternice influenţe italiene şi mediteraneene)

RELIGIE: romano-catolică, în proporţie de 98%

LIMBĂ: malteza (oficială) 90.2%, engleza (oficială) 6%, multilingve 3%, altele 0.8% (conform recensământului din 2005)

ALFABETIZARE:
:: DEFINIRE: populaţia de peste 10 ani poate să scrie şi să citească
:: TOTAL: 92.8%
:: BĂRBAŢI: 91.7%
:: FEMEI: 93.9% (conform recensământului din 2005)

NUMĂR ANI ŞCOLARIZARE:
:: TOTAL: 14 ani
:: BĂRBAŢI: 14 ani
:: FEMEI: 15 ani (conform recensământului din 2005)

CHELTUIELI CU EDUCAŢIA: 4.8% din PIB (2004)
:: LOCUL ÎN LUME: 81


MALTA. GUVERNAREA

NUMELE ŢĂRII:
:: FORMA CONVENŢIONALĂ LUNGĂ: Republica Malta
:: FORMA CONVENŢIONALĂ SCURTĂ: Malta
:: FORMA LOCALĂ LUNGĂ: Repubblika ta' Malta
:: FORMA LOCALĂ SCURTĂ: Malta

FORMA DE GUVERNĂMÂNT: republică

CAPITALA:
:: NUME: Valleta
:: COORDONATE GEOGRAFICE: 35 53 N, 14 30 E
:: TIMPUL UTC: +1 (cu o oră în urma Bucureştiului)
:: ORA DE VARĂ: + o oră începând cu ultima duminică din martie şi sfârşind cu ultima duminică din octombrie

DIVIZIUNI ADMINISTRATIVE: niciuna (ţara este administrată direct de la Valleta);
notă – consiliile locale execută ordinele administrative şi au o anumită responsabilitate pentru întreţinerea drumurilor locale şi alte autorităţi publice

INDEPENDENŢĂ: 21 septembrie 1964 (independenţa faţă de Marea Britanie)

ZIUA NAŢIONALĂ: 21 septembrie (1964) – ziua independenţei; Ziua Republicii – 13 decembrie (1974)

CONSTITUŢIA: 1964, amendată în dese rânduri

SISTEMUL JURIDIC: bazat pe sistemul cutumiar englez şi sistemul de legi civile roman; acceptă jurisdicţia CIJ, însă cu rezerve

SISTEMUL DE VOT: 18 ani, sufragiu universal

PUTEREA EXECUTIVĂ:
:: ŞEFUL STATULUI: Preşedinte George ABELA (din 4 aprilie 2009)
:: ŞEFUL GUVERNULUI: Primul Ministru Lawrence GONZI (din 23 Martie 2004)
:: CABINETUL: numit de către preşedinte la recomandarea primului ministru
:: ALEGERI: preşedintele este ales printr-o rezoluţie a Camerei Reprezentanţilor pentru un mandat de 5 ani (eligibil pentru un al doilea mandat); ultimele alegeri consumate: 12 ianuarie 2009 (următoarele alegeri prevăzute: aprilie 2014); în urma alegerilor legislative, liderul partidului/coaliţiei ce întruneşte majoritatea în Parlament este numit prim ministru de către preşedinte pentru a servi un mandat de 5 ani: viceprim-ministrul este numit de către preşedinte la recomandarea primului ministru
:: REZULTATUL ALEGERILOR: George ABELA ales preşedinte de Camera Reprezentanţilor

PUTEREA LEGISLATIVĂ: Parlament unicameral - Camera Reprezentanţilor (în mod normal 65 de locuri; membrii  sunt aleşi printr-un sistem proporţional pentru a servi un mandat de 5 ani; notă – Parlamentul ales în 2009 este compus din 69 de locuri; atunci când partidul care câştigă majoritatea voturilor populare nu întruneşte şi majoritatea de facto în Camera Reprezentanţilor, CONSTITUŢIA prevedere suplimentarea numărului de locuri necesar pentru a consfinţii puterea partidului care a câştigat alegerile populare) 
:: ALEGERI: ultimele alegeri care au avut loc: 8 martie 2008 (următoarele alegeri prevăzute: martie 2013)
:: REZULTATELE ALEGERILOR: voturi pe partide: PN 49.3%, PL 48.8%, altele 1.9%; locuri pe partide - PN 35, PL 34
N.B. acronimele sunt în limba oficială

PUTEREA JUDECĂTOREASCĂ: Curtea Constituţională; Curtea de Primă Instanţă; Curtea de Apel
notă: magistraţii şi judecătorii sunt numiţi de către preşedinte la recomandările primului ministru

PARTIDE POLITICE şI LIDERI: Alternativa Democratică/Alianţa pentru Justiţie Socială sau AD [Michael BRIGUGLIO]; Acţiunea naţională sau AN [Josi MUSCAT]; Partidul Muncitoresc Maltez sau PL [Joseph MUSCAT]; Partidul naţionalist sau PN [Lawrence GONZI]
N.B. acronimele au rămas în limba oficială, iar numele partidelor au fost adaptate în limba română


GRUPURI DE PRESIUNE POLITICĂ ŞI LIDERI:  Alianţa Liberal-Democrată Malta sau ALDM (pentru probleme de divorţ, avorturi, mişcări homosexuale, drepturile din UE); Alianţa Naţională Republicană sau ANR (pentru valorile tradiţionale şi anti-imigrare); Alternativa Democratică (pro-mediu); Acţiunea Naţională sau AN (dreptul de a participa la o guvernare democratică); Flimkien Ghal-Ambjent Ahjar (pro-mediu); Ghazda tal-Konsumaturi (drepturile consumatorilor); altele (de mediu)

PARTICIPAREA LA ORGANIZAţII INTERNAŢIONALE: Grupul Australia, C, CE, EAPC, EBRD, EIB, EMU, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NSG, OPCW, OSCE, PCA, PFP, Convenţia Schengen, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, Uniunea Latină (observator), UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO

DESCRIERE DRAPEL: două benzi verticale: alb (stânga) şi roşu (dreapta); în partea stângă, sus - se poate observa o reprezentare a Crucii George, ce are marginile desenate cu roşu; care conform legendelor susţine - combinaţia culorilor de alb şi roşu sunt provenite de la un banner în carouri al contelui Roger al Siciliei care a scos un colţ bi-colorat şi i l-a atribuit Maltei în anul 1901; o explicaţie de necontestat este ideea ca aceste culori aparţin Cavalerilor Sfântului Ioan care au condus Malta între 1530 şi 1798;  în 1942, regele Marii Britanii, George al VI-lea, a acordat Crucea George în semn de curaj şi bravură pentru participarea insularilor în cel De-al Doilea Război Mondial; în mod oficial şi în pofida tuturor legendelor, Crucea George cu marginile roşii a apărut pe steagul Maltei din anul 1964, de când ţara şi-a dobândit independenţa

IMNUL NAŢIONAL:
:: NUME: Imnul Maltei sau "L-Innu Malti"
:: VERSURI ŞI MUZICA: Dun Karm PSAILA/Robert SAMMUT
notă: adoptat în 1945; imnul este scris sub forma unei rugăciuni


MALTA. ECONOMIA

ECONOMIA. GENERALITĂŢI: Malta îşi produce doar 20% din totalul de alimente, e recunoscută pentru resursele limitate de apă potabilă şi are puţine surse de energie internă.  Mai mult, poziţionarea geografică a Maltei între Uniunea Europeană şi Africa o transformă într-o ţintă pentru imigraţiile ilegale ceea ce reprezintă un factor de tensiune pentru resursele politice şi pârghiile economice interne. Malta a adoptat moneda euro la 1 ianuarie 2008 pe fondul unei creşteri a serviciilor industriale din ultimii ani. Cu toate acestea, 2008 – 2009 a reprezentat o perioada dificilă pentru Malta, reuşind să se salveze de la un scenariu dezastruos în urma crizei economice mondiale în mare parte datorită sectorului industrial care este centrat în mare parte pe piaţa imobiliara autohtonă şi aceasta nu este una cu datorii foarte mari. La nivel local, prejudiciul cel mai semnificativ l-a înregistrat sistemul bancar maltez, care a reuşit însă a se aduce pe linia de plutire în urma practicilor de gestionare a riscurilor. Totuşi, declinul economic mondial urmat de creşterea preţurilor la energie electrică şi apă potabilă au produs pierderi mari pentru economia Maltei care este dependentă de comerţul extern, de cel de fabricaţie – în mod special sectorul electronic şi farmaceutic – şi de turism. Previziunile s-au ameliorat între timp, 2010 fiind anul ieşirii din recesiune înregistrând un PIB în creştere cu 2% (asta după ce avusese o scădere de 1.2% în 2009)

PIB (RAPORTAT LA PARITATEA PUTERII DE CUMPĂRARE): 10.21 miliarde dolari (estimare 2010)
10.01 miliarde dolari (estimare 2009)
10.13 miliarde dolari (estimare 2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 149
notă: datele sunt în dolari americani cu o rată de schimb raportată la 2010

PIB (RAPORTAT LA RATA OFICIALĂ DE SCHIMB): 7.801 miliarde dolari (estimare 2010)

PIB - RATA REALĂ DE CREŞTERE: 2% (estimare 2010)
-1.2% (2009)
1.5% (2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 151

PIB PE CAP DE LOCUITOR:
25,100 dolari (estimare 2010)
24,700 dolari (estimare 2009)
25,100 dolari (estimare 2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 54

PIB - PONDEREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE:
:: AGRICULTURĂ: 1.7%
:: INDUSTRIE: 17.4%
:: SERVICII: 80.9% (2007)

FORŢA DE MUNCĂ (NOMINAL): 174,000 (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 176

FORŢA DE MUNCĂ PE SECTOARE ECONOMICE:
:: AGRICULTURĂ: 1.6%
:: INDUSTRIE: 22.8%
:: SERVICII: 75.6% (estimare 2009)

RATA ŞOMAJULUI: 7% (estimare 2009)
6% (2008
:: LOCUL ÎN LUME: 70

DISTRIBUŢIA VENITULUI FAMILIAL - INDEXUL GINI: 26 (2007)
:: LOCUL ÎN LUME: 130

DATORIA PUBLICĂ: 72.6% din PIB (estimare 2010)
69% din PIB (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 24

RATA INFLAŢIEI: 1.7% (estimare 2010)
2.1% (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 44

RATA DE DISCOUNT A BĂNCII CENTRALE: 1.75 % (31 decembrie 2009)
3% (31 decembrie 2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 117
Notă: aceste date reprezintă ratele Băncii Centrale Europene cu privire la facilitatea de creditare marginală ce oferă credite peste noapte băncilor din zona euro

RATA MEDIE A DOBÂNZILOR BĂNCILOR COMERCIALE: 4.47% (estimare 31 decembrie 2009)
5.89% (estimare 31 decembrie 2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 135

MASA MONETARĂ ÎN SENS RESTRÂNS - M1: 5.195 miliarde dolari (estimare 31 decembrie 2010)
4.956 miliarde dolari (estimare 31 decembrie 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 86

MASA MONETARĂ ÎN SENS LARG - M3: 14.3 miliarde dolari (estimare 31 decembrie 2010)
13.74 miliarde dolari (estimare 31 decembrie 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 90

VALOAREA CREDITELOR INTERNE: 13.69 miliarde dolari (estimare 31 decembrie 2010)
12.91 miliarde dolari (estimare 31 decembrie 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 89

VALOAREA DE PIAŢĂ A ACŢIUNILOR TRANZACŢIONATE PUBLIC PE BURSĂ:
1.982 miliarde dolari (estimare 31 decembrie 2009)
3.572 miliarde dolari (estimare 31 decembrie 2008)
3.633 miliarde dolari (estimare 31 decembrie 2007)
:: LOCUL ÎN LUME: 85

AGRICULTURA - PRODUSE: cartofi, conopidă, struguri, grâu, orz, citrice, ardei verde, ouă, carne de porc, lapte, păsări de curte, flori tăiate

INDUSTRIE: turism, electronice, construcţii şi reparaţii nave, construcţii, produse alimentare şi băuturi, produse farmaceutice, încălţăminte, îmbrăcăminte, tutun, servicii de aviaţie, servicii financiare, servicii de tehnologie informaţională

ELECTRICITATEA - PRODUCŢIE: 2.146 miliarde KWh (estimare 2007)
:: LOCUL ÎN LUME: 132

ELECTRICITATEA - CONSUM: 1.832 miliarde KWh (estimare 2007)
:: LOCUL ÎN LUME: 137

PETROL - PRODUCŢIE: 0 barili / zi (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 163

PETROL - CONSUM: 19.000 barili / zi (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 126

PETROL - EXPORTURI: 0 barili / zi (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 192

PETROL - IMPORTURI: 17.910 barili / zi (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 115

GAZE NATURALE - PRODUCŢIE: 0 m3 (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 113

GAZE NATURALE - CONSUM: 0 m3 (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 138

GAZE NATURALE - EXPORTURI: 0 m3 (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 153

GAZE NATURALE - IMPORTURI: 0 m3 (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 96

BALANŢA CONTURILOR CURENTE:
-403 milioane dolari (estimare 2010)
-491 milioane dolari (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 111

EXPORTURI:
2.954 miliarde dolari (estimare 2010)
2.383 miliarde dolari (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 122

EXPORTURI - BUNURI: maşini electrice, aparate mecanice, peşte şi crustacee, produse farmaceutice, materiale tipărite

EXPORTURI - STATE PARTENERE: Germania 13.3%, Singapore 12.5%, Franţa 11.4%, SUA 9.4%, Hong Kong 6.5%, Marea Britanie 5.9%, Italia 4.8% (estimare 2009)

IMPORTURI:
4.074 miliarde dolari (estimare 2010)
3.595 miliarde dolari (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 127

IMPORTURI - BUNURI: combustibili minerali şi uleiuri, maşini electrice, maşini non-electrice, aeronave şi alte echipamente de transport, produse din plastic şi alte produse fabricate; alimente, băuturi, tutun

IMPORTURI - STATE PARTENERE: Italia 24.4%, Marea Britanie 11.7%, Germania 9.3%, Franţa 7.6%, China 4.2% (estimare 2009)

REZERVELE VALUTARE şI REZERVA DE AUR:
522 milioane dolari (estimare 31 decembrie 2010)
538.6 milioane dolari (estimare 31 decembrie 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 121

DATORIA EXTERNĂ:
41.02 miliarde dolari (30 iunie 2010)
3.75 miliarde dolari (2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 58

CURSUL VALUTAR: euro pe dolar american:  0.7732 (2010), 0.7179 (2009), 0.6827 (2008), liră malteză pe dolar american - 0.3106 (2007), 0.37 (2006)


MALTA. TELECOMUNICAŢII

POSTURI TELEFONICE FIXE ÎN UZ: 252,700 (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 122

ABONAŢI LA SERVICIILE DE TELEFONIE MOBILĂ: 422,100 (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 164

SERVICIILE DE TELEFONIE:
:: GENERALITĂŢI: sisteme automate alături de cabluri submarine şi radiorelee conectate între insule
:: INTERN: abonaţii de telefoane fixe şi mobile depăşesc o rată de 165 pe 100 de persoane
:: INTERNAŢIONAL: prefix – 356; cabluri submarine fac legătura cu Italia; staţii satelit – 1 Intelsat (Oceanul Atlantic) (2008)

MASS-MEDIA - AUDIOVIZUALUL: o televiziune publică – Televiziunea Malteză (TVM); mai multe posturi naţionale din care 2 sunt deţinute de partide politice; posturi de televiziune engleze şi italiene sunt disponibile, posibilitate de recepţie a şi mai multe posturi de televiziune prin serviciile de cablu şi pachetele de satelit; postul public de radio operează 2 staţii; alte 50 de staţii comerciale funcţionează (2008)

CODUL INTERNET DE ŢARĂ: .mt

NUMĂRUL DE COMPUTERE CONECTATE LA INTERNET: 24,941 (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 102

NUMĂRUL UTILIZATORILOR DE INTERNET: 240,600 (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 137


MALTA. TRANSPORTURI

AEROPORTURI: 1 (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 217

AEROPORTURI - CU PISTE PAVATE:
:: TOTAL: 1   
:: PESTE 3.047 M: 1 (2010)

ŞOSELE:
:: TOTAL: 2,227 km
:: LOCUL ÎN LUME: 171
:: ASFALTATE: 2,014 km
:: NEASFALTATE: 213 km (2005)

MARINA COMERCIALĂ:
:: TOTAL: 1,571
:: LOCUL ÎN LUME: 4
:: DUPĂ TIP: vrachier 522, marfă 377, transportator 1, tanc chimic 280, container 91, gaz lichefiat 31, pasageri 45, pasageri/cargo 22, tanc petrolier 141, frigorifice 14, cărăuş 30, vehicul specializat 2, cisternă 15
:: ÎNREGISTRATE ÎN ALTE ŢĂRI: 1,401 (Angola 7, Austria 1, Azerbaidjan 1, Bahamas 1, Bangladesh 1, Belgia 14, Bermude 8, Bulgaria 7, Canada 1, China 11, Croaţia 7, Cipru 29, Danemarca 41, Egipt 1, Estonia 16, Finlanda 2, Franţa 13, Germania 127, Grecia 458, Hong Kong 2, India 4, Iran 56, Irlanda 1, Israel 5, Italia 52, Japonia 5, Kuwait 2, Letonia 11, Liban 7, Libia 4, Luxemburg 3, Malaezia 1, Olanda 2, Nigeria 1, Norvegia 84, Polonia 22, Portugalia 3, România 8, Rusia 47, Singapore 3, Slovenia 4, Coreea de Sud 3, Spania 10, Suedia 3, Elveţia 14, Siria 5, Turcia 211, Emiratele Arabe Unite 1, Marea Britanie 16, Ucraina 30, SUA 35)
PORTURI: Marsaxlokk,Valletta


MALTA. SISTEMUL DE APĂRARE NAŢIONALĂ

CATEGORII DE FORŢE ARMATE: Forţele Armate ale Maltei (AFM includ elemente maritime şi aeriene) (2010)

SERVICIUL MILITAR - VÂRSTĂ ŞI OBLIGATIVITATE: serviciul militar nu este obligatoriu; vârsta necesară pentru voluntariat în armată: 17 ani şi 6 luni

PERSONALUL DISPONIBIL PENTRU SERVICIUL MILITAR:
:: BĂRBAŢI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 95,499
:: FEMEI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 90,919 (estimare 2010)

PERSONALUL APT PENTRU SERVICIUL MILITAR:
:: BĂRBAŢI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 79,645
:: FEMEI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 75,684 (estimare 2010)

PERSONALUL CARE ATINGE ANUAL VÂRSTA CORESPUNZĂTOARE SERVICIULUI MILITAR:
:: BĂRBAŢI: 2,554
:: FEMEI: 2,385 (estimare 2010)

CHELTUIELI CU SISTEMUL DE APĂRARE (PROCENT DIN PIB): 0.7% din PIB (estimare 2006)
:: LOCUL ÎN LUME: 152


MALTA. PROBLEME TRANSNAŢIONALE

DISPUTE – INTERNAŢIONALE: niciuna

DROGURI ILEGALE: punct minor de transbordare a haşişului în drumul său din Africa de Nord spre vestul Europei

 


Dacă găsiţi scientia.ro util, sprijiniţi-ne cu o donaţie.


PayPal ()
CoinGate Payment ButtonCriptomonedă
Susţine-ne pe Patreon!