Canada hartaÎn acest articol veţi putea citi o "radiografie" a Canadei, aşa cum este realizată de Agenţia Centrală de Informaţii (CIA - The World Factbook). Sunt incluse date despre geografie, populaţie, economie, guvernare, comunicaţii, transporturi, sistemul naţional de apărare etc.

Update: 22.02.2011

 

The World Factbook în limba română - INDEXUL ŢĂRILOR LUMII


CANADA

DRAPEL

 

Canada drapel steag

 

LOCALIZARE GEOGRAFICĂ

 

Canada poziţie geografică

 

HARTĂ

 

Canada harta

 

CANADA. INTRODUCERE
GENERALITĂŢI: Teritoriu de mari proporţii şi cu bogate resurse naturale, Canada a devenit în 1867 dominion cu autoguvernare, păstrând totuşi legături cu Coroana Marii Britanii. Din punct de vedere tehnologic şi economic, Canada s-a dezvoltat în paralel cu vecina sa din sud, SUA. Canada se confruntă cu provocări politice de îndeplinire a cerinţelor poporului, care cere îmbunătăţirea calităţii în sistemul de sănătate, în educaţie, ameliorarea serviciilor sociale, cât şi a competitivităţii economice. De asemenea, statul trebuie să răspundă şi cererilor populaţiei din Quebec, unde limba oficială este franceză. Canada îşi propune să exploateze diversele sale resurse de energie, menţinându-şi în acelaşi timp angajamentul faţă de mediul înconjurător.

CANADA. GEOGRAFIE
AŞEZARE GEOGRAFICĂ: Nordul Americii de Nord, învecinată cu nordul Oceanului Atlantic la est, cu nordul Oceanului Pacific la vest şi cu SUA în sud

COORDONATE GEOGRAFICE: 60 00 N, 95 00 W

REPERE GEOGRAFICE: America de Nord

SUPRAFAŢĂ:
:: TOTALĂ: 9,984,670 km2
:: LOCUL ÎN LUME: 2
:: USCAT: 9,093,507 km2
:: APĂ: 891,163 km2

LUNGIMEA GRANIŢELOR:
:: TOTAL: 8,893 km
:: ŢĂRILE VECINE: SUA  8,893 km (include 2,477 km cu Alaska)

LUNGIMEA COASTEI: 202,080 km


DREPTURILE ASUPRA MĂRII:
:: MAREA TERITORIALĂ: 12 Mm
:: ZONA CONTIGUĂ: 24 Mm
:: ZONA ECONOMICĂ EXCLUSIVĂ: 200 Mm
:: PLATFORMA CONTINENTALĂ: 200 Mm sau până la marginea continentului


CLIMAT: variat – temperat în sud şi sub-arctic şi arctic în nord

TERENUL: predomină câmpii cu munţi în vest, şi terenuri joase in sud-est

ÎNĂLŢIMI:
:: CEL MAI JOS PUNCT: Oceanul Atlantic 0m
:: CEL MAI ÎNALT PUNCT: Muntele Logan 5,959 m

RESURSE NATURALE: minereuri de fier, nichel, cupru, aur, zinc, plumb, elemente rare ale pământului, molibden, potasă, diamante, argint, peşti, lemn, cărbune, petrol şi gaze naturale, animale si plante sălbatice

FOLOSIREA USCATULUI:
:: ARABIL: 4.57%
:: CULTURI PERMANENTE: 0.65%
:: ALTE FOLOSIRI: 94.78% (2005)

SUPRAFAŢA IRIGATĂ: 7,850 km2 (2003)

RESURSELE DE APĂ: 3,300 km3 (1985)

CANTITATEA DE APĂ EXTRASĂ:
:: TOTAL: 44.72  km3/an (20%/69%/12%)
:: PE CAP DE LOCUITOR: 1,386 m3/an (1996)

HAZARDURI NATURALE: îngheţarea continuă a solului în nordul ţării constituie un obstacol pentru dezvoltare; ciclonii formaţi la est de Munţii Stâncoşi din amestecul maselor de aer din Oceanul Pacific, Oceanul Arctic şi interiorul Americii de Nord, sunt responsabili pentru aproape toate ploile şi zăpezile (cele din estul munţilor) ; vulcanisme – majoritatea vulcanilor din Munţii Coastei sunt inactivi

MEDIU - PROBLEME CURENTE: poluarea aerului cauzează ploi foarte acide care afectează lacurile şi pădurile; topirea metalelor, utilităţile care au ca materie primă cărbunele şi emisiile de gaze de la maşini au un impact negativ asupra productivităţii terenurilor agricole, cât şi a pădurilor; poluarea apei oceanice din cauza agriculturii intense, a industriei, a exploatărilor miniere şi a împăduririlor având ca principal scop dezvoltarea industriei lemnului

MEDIU - ACORDURI INTERNAŢIONALE:
parte în: Poluarea Aerului, Poluarea Aerului – Oxizi de Azot, Poluarea Aerului – Poluanţi Organici Persistenţi, Poluarea aerului – Sulfură 95, Poluarea aerului – Sulfură 94, Antarctica – Protocolul de Mediu, Antarctica – Resurse marine vii, Focile Antarcticii, Tratatul asupra Antarcticii, Biodiversitate, Schimbări climatice, Protocolul de la Kyoto – schimbări climatice, Deşertificare, Specii pe cale de dispariţie, Modificări ale Mediului, Deşeuri Periculoase, Legea Mărilor, Aruncarea Deşeurilor în Mare, Protecţia stratului de ozon, Poluarea cauzată de nave, Lemnul Tropical 83, Lemnul Tropical 84, Zone Mlăştinoase
semnate, dar nu şi ratificate: Poluarea aerului – Compuşi Organici Volatili, Conservarea Vieţii Marine


CANADA. POPULAŢIA
POPULAŢIA: 34,030,589 (estimat pentru Iulie 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 37

STRUCTURA PE VÂRSTE:
:: 0-14 ANI: 15.7% (bărbaţi 2,736,737/femei 2,602,342)
:: 15-64 ANI: 68.5% (bărbaţi 11,776,611/femei 11,517,972)
:: 65 DE ANI ŞI PESTE: 15.9% (bărbaţi 2,372,356/femei 3,024,571) (estimat pentru 2011)

VÂRSTA MEDIE:
:: TOTAL: 41 ani
:: BĂRBAŢI: 39.8 ani
:: FEMEI: 42.1 ani (estimat pentru 2011)

RATA DE CREŞTERE DEMOGRAFICĂ: 0.794% (estimat pentru 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 137

RATA NATALITĂŢII: 10.28 născuţi/1,000 locuitori (estimat pentru 2011)
:: LOCUL ÎN LUME:188

RATA MORTALITĂŢII: 7.98 morţi/1,000 locuitori (estimat pentru Iulie 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 105

RATA EMIGRAŢIEI: 5.65 emigranţi/1,000 locuitori (estimat pentru 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 15

URBANIZARE:
:: POPULAŢIA URBANĂ: 81% din populaţie (2010)
:: RATA URBANIZĂRII: 1.1% ritmul anual de creştere (estimat pentru 2010-15)

RAPORTUL DINTRE SEXE:
:: LA NAŞTERE: 1.056 bărbaţi/femei
:: SUB 15 ANI: 1.05 bărbaţi/femei
:: 15-64 ANI: 1.02 bărbaţi /femei
:: 65 DE ANI ŞI PESTE: 0.78 bărbaţi /femei
:: TOTAL POPULAŢIE: 0.98 bărbaţi /femei (2011)

RATA MORTALITĂŢII INFANTILE:
:: POPULAŢIA TOTALĂ: 4.92 morţi/1,000 născuţi vii
:: LOCUL ÎN LUME: 184
:: BĂRBAŢI: 5.26 morţi/1,000 copii născuţi vii
:: FEMEI: 4.56 morţi/1,000 născuţi vii  (2011)

SPERANŢA DE VIAŢĂ LA NAŞTERE:
:: POPULAŢIA TOTALĂ: 81.38 ani
:: LOCUL ÎN LUME: 11
:: BĂRBAŢI: 78.81 ani
:: FEMEI: 84.1 ani

RATA FERTILITĂŢII: 1.58 copii născuţi/femeie (2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 178

HIV / SIDA: 0.3% (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 80

PERSOANE CU HIV / SIDA: 68,000 (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 50

DECESE CAUZATE DE HIV: mai puţin de 1000 (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 80

NAŢIONALITATE: Substantiv: canadian, -ancă, canadieni, -ence
Adjectiv: canadian

GRUPURI ETNICE: anglo-canadieni 28%, franco-canadieni 23%, alţi europeni 15%, ameridieni 2%, alţii, mai ales ales asiatici, africani şi arabi 6%, amalgam de naţionalităţi 26%

RELIGIE: catolicism 42.6%, protestantism 23.3% (incluzând şi Biserica Unită 9.5%, Anglicană 6.8%, Baptistă 2.4%, Lutherană 2%), alţi creştini 4.4%, musulmani 1.9%, alte religii nespecificate 11.8%, niciuna 16% (recensământul din 2001)

LIMBĂ: Engleză (oficială) 58.8%, Franceză (oficială) 21.6%, alte limbi 19.6% (recensământul din 2006)

ALFABETIZARE:
:: DEFINIRE: tinerii peste 15 ani pot citi şi scrie
:: TOTAL: 99%
:: BĂRBAŢI: 99%
:: FEMEI: 99% (2003)

NUMĂR ANI ŞCOLARIZARE:
:: TOTAL: 17 ani     
:: BĂRBAŢI: 17 ani
:: FEMEI: 17 ani (2004)

CHELTUIELI CU EDUCAŢIA: 4.9% din produsul intern brut (2007)
:: LOCUL ÎN LUME: 75

CANADA. GUVERNAREA
NUMELE ŢĂRII:
:: FORMA CONVENŢIONALĂ LUNGĂ: Canada
:: FORMA CONVENŢIONALĂ SCURTĂ: nu are
:: FORMA LOCALĂ LUNGĂ: Canada
:: FORMA LOCALĂ SCURTĂ: nu are

FORMA DE GUVERNĂMÂNT: stat federal parlamentar, monarhie constituţională

CAPITALA:
:: NUME: Ottawa
:: COORDONATE GEOGRAFICE: 45 25 N, 75 42 W
:: TIMPUL UTC: -5 (acelaşi timp cu Washington)

DIVIZIUNI ADMINISTRATIVE: 10 provincii şi 3 teritorii *: Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Northwest Territories*, Nova Scotia, Nunavut*, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan, Yukon Territory*

INDEPENDENŢĂ: de la 1 Iulie 1867 (uniunea coloniilor britanice din nordul Americii); 11 Decembrie 1931 (independentă recunoscută şi de Marea Britanie prin Statutul de la Westminster)

ZIUA NAŢIONALĂ: 1 Iulie (1867)

CONSTITUŢIA: alcătuită din acte scrise si nescrise, din obiceiuri, decizii judiciare şi tradiţii; partea scrisă a Constituţiei constă în Legea Constituţiei din 29 Martie 1867, care a creat o federaţie cu patru provincii si în Legea Constituţiei din 17 aprilie 1982, care a transferat controlul formal asupra constituţiei din Marea Britanie în Canada şi a adăugat Carta Canadiană a Libertăţilor si Drepturilor, precum şi proceduri pentru amendamente constituţionale.

SISTEMUL JURIDIC: bazat pe sistemul legislativ englez, exceptând Quebec-ul, unde sistemul legislativ francez (Codul Napoleonic) domină; acceptă jurisdicţia Curţii Internaţionale de Justiţie cu rezerve

SISTEMUL DE VOT: de la 18 ani; universal

PUTEREA EXECUTIVĂ:
:: ŞEFUL STATULUI: Regina Elisabeta a II-a (din 6 Februarie 1952), reprezentată de guvernatorul David JOHNSTON (din 1 Octombrie 2010)
:: ŞEFUL GUVERNULUI: Primul Ministru Stephen Joseph HARPER (din 6 Februarie 2006)
:: CABINETUL: Ministerul Federal, alcătuit de către prim-ministru, de obicei, dintre membrii propriului partid din Parlament
:: ALEGERI: monarhul este ales ereditar; guvernatorul este ales de monarh la propunerea primului-ministru pe o perioadă de 5 ani; în urma alegerilor legislative, liderul partidului majoritar sau liderul coaliţiei majoritare in Camera Comunelor, este ales prim-ministru de către guvernator
:: REZULTATUL ALEGERILOR:

PUTEREA LEGISLATIVĂ: Parlament bicameral, constând în Senat (105 locuri; membrii sunt numiţi de guvernator la propunerea prim-ministrului, vârsta maxima fiind de 75 de ani) şi Camera Comunelor (308 locuri; membrii aleşi prin vot popular pe o perioadă de 5 ani)
:: ALEGERI: Camera Comunelor – ţinute ultima dată pe 14 Octombrie 2008 (următoarele alegeri se vor ţine nu mai târziu de 15 Octombrie 2012)
:: REZULTATELE ALEGERILOR: Camera Comunelor – procentaj pe partid – Partidul Conservator 37.7%, Partidul Liberal 26.3%, Partidul Nou Democrat 18.2%, Bloc Quebecois 10%, Verzii 6%, alte partide – 1%; locuri ocupate în Parlament – Partidul Conservator 143, Partidul Liberat 77, Bloc Quebecois 49, Partidul Nou Democrat 37, alte partide 2   

PUTEREA JUDECĂTOREASCĂ: Curtea Supremă Canadiană (judecătorii sunt aleşi de guvernator la propunerea prim-ministrului); Curtea Federală Canadiană; Curtea Federală de Apel; Curtea Fiscală Canadiană, Curţi Provinciale/Teritoriale (poartă nume diferite, cum ar fi Curtea de Apel, Tribunalul Reginei, Curtea Superioară, Curtea Supremă şi Curtea de Justiţie)

PARTIDE POLITICE ŞI LIDERI: Bloc Quebecois [Gilles DUCEPPE]; Partidul Conservator[Stephen HARPER]; Partidul Verde [Elizabeth MAY]; Partidul Liberal [Michael IGNATIEFF]; Partidul Nou-Democrat [Jack LAYTON]
GRUPURI DE PRESIUNE POLITICĂ ŞI LIDERI: sectorul agrigol, industria automobilelor, grupuri de afaceri, industria chimică, băncile comerciale, sectorul de comunicaţii, industria energetică, militanţii pentru protectia mediului, administraţii publice, industria oţelului, sindicatele

PARTICIPAREA LA ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE: ADB (membru neregional), AfDB (membru neregional), APEC, Consiliul Arctic, ARF, ASEAN (partener de dialog), Australia Group, BIS, C, CDB, EAPC, EBRD, FAO, FATF, G-20, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINUSTAH, MONUSCO, NAFTA, NATO, NEA, NSG, OAS, OECD, OIF, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PIF (partner), SECI (observer), UN, UNAMID, UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNMIS, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

DESCRIERE DRAPEL: două benzi roşii verticale, cu un pătrat alb între ele; o frunză de arţar roşie cu 11 colturi se află în centrul pătratului; frunza de arţar este de mult timp un simbol canadian; culorile oficiale ale Canadei sunt roşu şi alb.

IMNUL NAŢIONAL:
:: NUME: “O Canada”
:: VERSURI ŞI MUZICA: Adolphe-Basile ROUTHIER [Franceză], Robert Stanley WEIR [Engleză]/Calixa LAVALLEE
Notă: adoptat în 1980; scris iniţial în 1880, “O Canada” a servit mult timp ca imn neoficial al Canadei până la oficializarea acestuia


CANADA. ECONOMIA
ECONOMIA. GENERALITĂŢI: Canada este o societate prosperă, cu industrie de înaltă tehnologie, având o economie ce face parte din clasa trilioanelor de dolari. Se aseamănă cu SUA în ceea ce priveşte sistemul său economic orientat către piaţă, modelul de producţie şi standardele ridicate de viaţă.

Încă din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, creşterea impresionantă a producţiei de bunuri, de exploatare minieră, precum şi creşterea sectoarelor de servicii, a transformat economia ţării, dintr-una rurală în mare măsură, într-una preponderent urbană si industrială.

Înţelegerea de liber schimb cu SUA (1989) şi Înţelegerea de liber schimb a ţărilor nord-americane (1994) a condus la o creştere semnificativă a schimburilor comerciale. De asemenea, a determinat şi integrarea economică cu SUA, principalul partener de afaceri al Canadei. Canada se bucură de un excedent comercial important cu SUA, care absoarbe aproximativ trei sferturi din exporturile canadiene în fiecare an. Canada este cel mai mare furnizor de energie, petrol, gaze, uraniu şi energie electrică pentru SUA.

Canada s-a bucurat de o creştere economică solidă din 1993 până în 2007, datorită bogatelor sale resurse naturale, a forţei de muncă, în cea mai mare parte calificată şi datorită investiţiilor în capitaluri moderne.  Lovită de criza economică mondială, economia a scăzut într-o recesiune accentuată în ultimele luni ale anului 2008, Ottawa declarând primul său deficit fiscal în 2009, după 12 ani de excedent. Oricum, marile bănci ale Canadei au ieşit din criză printre primele, datorită practicilor conservatoare de acordare a împrumuturilor şi a capitalizării accentuate. Pe parcursul anului 2010, economia Canadei a crescut doar 3%, din cauza exporturilor slabe.

PIB (RAPORTAT LA PARITATEA PUTERII DE CUMPĂRARE): $1.335 trilioane (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 15

PIB (RAPORTAT LA RATA OFICIALĂ DE SCHIMB): $1.564 trilioane (2010)

PIB - RATA REALĂ DE CREŞTERE: 3% (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 128

PIB PE CAP DE LOCUITOR: $39,600 (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 22

PIB - PONDEREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE:
:: AGRICULTURĂ: 2%
:: INDUSTRIE: 20%
:: SERVICII: 78% (2010)

FORŢA DE MUNCĂ (NOMINAL): 18.59 milioane (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 31

FORŢA DE MUNCĂ PE SECTOARE ECONOMICE:
:: AGRICULTURĂ: 2%
:: INDUSTRIE: 22%
:: SERVICII: 76%

RATA ŞOMAJULUI: 8% (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 91

POPULAŢIA SUB LIMITA SĂRĂCIEI: 9.4% (2008)

VENITUL SAU CONSUMUL PE GOSPODĂRIE ÎN FUNCŢIE DE COTA PROCENTUALĂ:
:: CEL MAI MIC 10%: 0.1%
:: CE MAI MARE 10%: 46% (2005)

DISTRIBUŢIA VENITULUI FAMILIAL - INDEXUL GINI: 32.1 (2005)
:: LOCUL ÎN LUME: 101

INVESTIŢII: 22.1% din PIB
:: LOCUL ÎN LUME: 68

DATORIA PUBLICĂ: 34% din PIB (2010)    
:: LOCUL ÎN LUME: 85

RATA INFLAŢIEI: 1.6% (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 42

RATA DE DISCOUNT A BĂNCII CENTRALE: 1% (31 Decembrie 2010)

RATA MEDIE A DOBÂNZILOR BĂNCILOR COMERCIALE:
:: LOCUL ÎN LUME: 137

MASA MONETARĂ ÎN SENS RESTRÂNS - M1: $560.8 miliarde (31 Dec. 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 10

MASA MONETARĂ ÎN SENS LARG - M3: $1.469 trilioane (31 Dec. 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 12

VALOAREA CREDITELOR INTERNE: $2.963 trilioane (31 Dec. 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 10

VALOAREA DE PIAŢĂ A ACŢIUNILOR TRANZACŢIONATE PUBLIC PE BURSĂ: $1.681 trilioane (31 Dec. 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 10

AGRICULTURA - PRODUSE: grâu, orz, rapiţă, tutun, fructe, legume, produse lactate, produse forestiere; peşte

INDUSTRIE: transport echipamente, produse chimice, minerale prelucrate şi neprelucrate, produse alimentare, produse din lemn şi hârtie, produse din peşte, petrol şi gaze naturale

RATA DE CREŞTERE A PRODUCŢIEI INDUSTRIALE: 5.8% (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 61

ELECTRICITATEA - PRODUCŢIE: 620.7 miliarde kWh (2007)
:: LOCUL ÎN LUME: 7

ELECTRICITATEA - CONSUM: 536.1 miliarde kWh (2007)
:: LOCUL ÎN LUME: 8

PETROL - PRODUCŢIE: 3.289 barili / zi (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 6

PETROL - CONSUM: 2.151 barili / zi (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 11

PETROL - EXPORTURI: 2.001 barili / zi (2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 10

PETROL - IMPORTURI: 1.192 barili / zi (2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 15

PETROL - REZERVE DOVEDITE: 175.2 miliarde barili
:: LOCUL ÎN LUME: 2

GAZE NATURALE - PRODUCŢIE: 161.3 miliarde m3 (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 5

GAZE NATURALE - CONSUM: 94.62 miliarde m3 (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 7

GAZE NATURALE - EXPORTURI: 94.67 miliarde m3 (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 3

GAZE NATURALE - IMPORTURI: 16.59 miliarde m3 (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 16

BALANŢA CONTURILOR CURENTE: -$40.21 miliarde (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 184

EXPORTURI: $406.8 miliarde (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 10

EXPORTURI - BUNURI : autovehicule şi piese de schimb, utilaje industriale, avioane, echipamente de telecomunicaţii, produse chimice, materiale plastice, îngrăşăminte, pastă de lemn, cherestea, petrol brut, gaze naturale, energie electrică, aluminiu

EXPORTURI - STATE PARTENERE:
SUA 75.02%, Marea Britanie 3.37%, China 3.09% (2009)

IMPORTURI: $406.4 miliarde (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 12

IMPORTURI - BUNURI: maşini şi echipamente, autovehicule şi piese de schimb, ţiţei, produse chimice, energie electrică, bunuri de consum durabile

IMPORTURI - STATE PARTENERE: SUA 51.1%, China 10.88%, Mexic 4.56% (2009)

REZERVELE VALUTARE ŞI REZERVA DE AUR: $54.36 miliarde (31 Dec. 2009)
:: LOCUL ÎN LUME:  -

DATORIA EXTERNĂ: $1.009 trilion (30 Iunie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 15

VALOAREA INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE - ÎN ROMÂNIA:
:: LOCUL ÎN LUME:

VALOAREA INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE - PESTE HOTARE:
:: LOCUL ÎN LUME: $602.5 miliarde (31 Dec.2010)

CURSUL VALUTAR: Dolari Canadieni (CAD) pe dolar SUA - 1.0346 (2010), 1.1431 (2009), 1.0364 (2008), 1.0724 (2007), 1.1334 (2006)


CANADA. TELECOMUNICAŢII

POSTURI TELEFONICE FIXE ÎN UZ: 18.251 milioane (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 16

ABONAŢI LA SERVICIILE DE TELEFONIE MOBILĂ: 23.081 milioane (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 38

SERVICIILE DE TELEFONIE:
:: GENERALITĂŢI: servicii excelente oferite de tehnologia modernă
:: INTERN: sistem intern prin satelit cu circa 300 de staţii terestre
:: INTERNAŢIONAL: codul de ţară - 1; cablurile submarine oferă legături cu SUA şi Europa; staţii terestre prin satelit – 7 (5 Intelsat – 4 în Oceanul Atlantic şi una în Oceanul Pacific; 2 Intersputnik – regiunea Oceanului Atlantic) (2007)

MASS-MEDIA - AUDIOVIZUALUL: 2 reţele publice de difuzare a programelor de televiziune, fiecare cu un număr mare de filialele de reţea;  mai multe reţele private, comerciale, de asemenea cu un număr mare de filiale de reţea; per total, aproximativ 150 de posturi de televiziune; sisteme multicanal prin satelit şi cablu care oferă acces la o gamă largă de staţii inclusiv la cele din SUA; amestec de posturi de radio publice şi comerciale; Canadian Broadcasting Corporation (CBC) este postul de radio public şi are 4 reţele radio; există şi posturi de radio care transmit pentru populaţia indigenă din nord; un alt radio este Radio Canada International; sunt aproximativ 2000 de staţii radio autorizate în Canada.

CODUL INTERNET DE ŢARĂ: .ca

NUMĂRUL DE COMPUTERE CONECTATE LA INTERNET: 7.77 milioane (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 13

NUMĂRUL UTILIZATORILOR DE INTERNET: 26.96 milioane (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 16


CANADA. TRANSPORTURI
AEROPORTURI: 1,404 (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 4

AEROPORTURI - CU PISTE PAVATE:
:: TOTAL: 514
:: PESTE 3.047 M: 18
:: 2.438 - 3.047 M: 20
:: 1.524-2.437 M: 148
:: SUB 914 M: 79 (2010)

AEROPORTURI - CU PISTE NEPAVATE:
:: TOTAL: 890
:: 914 - 1.523 M: 450
:: SUB 914 M: 440 (2010)

HELIPORTURI: 12 (2010)

CONDUCTE DE GAZ ŞI PETROL: ţiţei neprelucrat sau rafinat 23,564 km; gaze 74,980 km (2009)

CĂI FERATE:
:: TOTAL: 46,688 km
:: LOCUL ÎN LUME: 5
:: ECART MARE:
:: ECART STANDARD: 46,688 km 1.435- ecart (2008)

ŞOSELE:
:: TOTAL: 1,042,300 km
:: LOCUL ÎN LUME: 6
:: ASFALTATE: 415,600 km (dintre care 17,000 km de autostradă)
:: NEASFALTATE: 626,700 km (2008)
CĂI NAVIGABILE: 636 km
:: LOCUL ÎN LUME: 78

MARINA COMERCIALĂ:
:: TOTAL: 184
:: LOCUL ÎN LUME: 36
:: DUPĂ TIP: nave de încărcătură 66, de mărfuri 12, de transport 1, tancuri chimice 14, nave pentru containere 2, nave pentru pasageri 6, nave pentru pasageri şi încărcături 64, tancuri petroliere 12,
:: ÎNREGISTRATE ÎN ALTE ŢĂRI:  223 (Australia 7, Bahamas 102, Barbados 13, Cambodgia 2, Cipru 2, Honduras 1, Hong Kong 70, Liberia 4, Malta 1, Insulele Marshall 4, Norvegia 1, Panama 5, Spania 5, USA 1, Vanuatu 5) (2010)

PORTURI: Fraser River Port, Halifax, Hamilton, Montreal, Port-Cartier, Quebec City, Saint John (New Brunswick), Sept-Isles, Vancouver


CANADA. SISTEMUL DE APĂRARE NAŢIONALĂ
CATEGORII DE FORŢE: Forţele Canadiene: Comandamentul Forţelor Terestre (LFC), Comandamentul Maritim (MARCOM),  Comandamentul Aerian (AIRCOM),  Comandamentul Canadian (securitate naţională) (2010)

SERVICIUL MILITAR - VÂRSTĂ ŞI OBLIGATIVITATE:
serviciu militar voluntar pentru bărbaţi şi femei cu vârsta între 17-34 de ani; pentru cei care se înscriu la Colegiul Militar şi pentru rezerve, vârsta minimă este de 16 ani; sunt obligatorii cetăţenia canadiană sau rezidenţă permanentă pentru înrolarea în armata; serviciu obligatoriu 3-9 ani (2008)

PERSONALUL DISPONIBIL PENTRU SERVICIUL MILITAR:
:: BĂRBAŢI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 8,051,656
:: FEMEI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 7,780,644 (2010)

PERSONALUL APT PENTRU SERVICIUL MILITAR:
:: BĂRBAŢI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 6,642,190
:: FEMEI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 6,402,896 (2010)

PERSONALUL CARE ATINGE ANUAL VÂRSTA CORESPUNZĂTOARE SERVICIULUI MILITAR:
:: BĂRBAŢI: 220,538
:: FEMEI: 208,033 (2010)

CHELTUIELI CU SISTEMUL DE APĂRARE (PROCENT DIN PIB): 1.1% of GDP (2005)
:: LOCUL ÎN LUME: 126

CANADA. PROBLEME TRANSNAŢIONALE

DISPUTE – INTERNAŢIONALE
dispute cu SUA privind graniţele maritime la Intrarea Dixon, Marea Beaufort, Strâmtoarea Juan de Fuca, Golful Maine şi Insula Machias Seal; Canada, SUA şi alte ţări dispută Pasajul Nord-Vestic; SUA colaborează cu Canada pentru a-şi mări măsurile de securitate în ceea ce priveşte controlul la graniţă a persoanelor care imigrează legal sau ilegal, a mărfurilor şi a bunurilor; Canada îşi dispută suveranitatea cu Danemarca asupra Insulei Hans, situată în Canalul Kennedy, între Insulele Ellesmere şi Groenlanda.


DROGURI ILEGALE
producţie ilicită de canabis pentru piaţa internă şi pentru export în SUA,  tehnologia hidroponică permite cultivatorilor să crească în interior cantităţi mari de marijuana de înaltă calitate;  creşterea producţiei de ecstasy, o parte ajungând şi în SUA;  sectorul de servicii financiare matur este vulnerabil la spălarea de bani.

 


Dacă găsiţi scientia.ro util, sprijiniţi-ne cu o donaţie.


PayPal ()
CoinGate Payment ButtonCriptomonedă
Susţine-ne pe Patreon!