Algeria. HartaÎn acest articol veţi putea citi o "radiografie" a Algeriei, aşa cum este realizată de Agenţia Centrală de Informaţii (CIA - The World Factbook). Găsiţi date despre geografie, populaţie, economie, guvernare, comunicaţii, transporturi, sistemul naţional de apărare etc.

Update: 06.04.2011

 


The World Factbook în limba română - INDEXUL ŢĂRILOR LUMII


ALGERIA


DRAPEL

Algeria drapel steag


LOCALIZARE GEOGRAFICĂ

Algeria localizare pozitie geografica

HARTĂ

Algeria. Harta

 

ALGERIA. INTRODUCERE

GENERALITĂŢI:

După mai bine de un secol de stăpânire franceză, algerienii au luptat în mare parte din anii cincizeci pentru a-şi câştiga independenţa, lucru realizat în 1962. Principalul partid politic al Algeriei, Frontul Eliberării Naţionale (FLN), a fost înfiinţat în 1954 ca parte a luptei pentru independenţă, continuându-şi dominaţia politică până în prezent.

În 1988, Guvernul Algerian a instaurat un sistem pluripartit ca răspuns la agitaţia publicului, dar surprinzătorul succes obţinut de Frontul Salvării Islamice în prima rundă a alegerilor din Decembrie 1991 a determinat intervenţia armatei algeriene pentru a amâna runda a doua  şi a preveni asumarea puterii de către un guvern de care elita seculară se temea că va fi unul condus de extremişti. Armata a început o represiune a FSI care a îndemnat susţinătorii partidului să atace ţinte guvernamentale, ulterior luptele transformându-se într-o insurgenţă care a presupus violenţe intense între 1992-1998, având ca rezultat peste 100.000 de morţi, mulţi atribuiţi unor masacre fără discernământ comise în rândul sătenilor de către extremişti. Guvernul a preluat controlul la sfârşitul anilor nouăzeci  iar latura înarmată a FSI, Armata Salvării Islamice, a fost desfiinţată în ianuarie 2000. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA, beneficiind de sprijin militar, a fost ales preşedinte în anul 1999, în urma unor alegeri considerate pe plan larg ca fiind frauduloase. În 2004 a fost ales din nou, şi reales, cu o majoritate covârşitoare pentru un al treilea mandat în 2009, după ce guvernul modificase constituţia în 2008, înlăturând limitele impuse mandatelor prezidenţiale. Bouteflika se confruntă în continuare cu probleme pe termen lung incluzând şomajul pe scara largă, un deficit de locuinţe, servicii nesigure de distribuire a apei şi electricităţii, ineficienţe guvernamentale, corupţie şi activitatea continuă a militanţilor extremişti.   

În 2006, Grupul Salafist pentru Predică şi Luptă s-a unit cu  al-Qai'da pentru a forma al-Qai'da a regiunii Maghrebrul Islamic, care a început o serie de răpiri şi bombardamente având drept ţintă guvernul algerian şi interesele vestice.


ALGERIA. GEOGRAFIE

AŞEZARE GEOGRAFICĂ: Nordul Africii, cu ieşire la Marea Mediterana între Maroc şi Tunisia.

COORDONATE GEOGRAFICE: 28 00 N, 3 00 E

REPERE GEOGRAFICE: Africa

SUPRAFAŢĂ:
:: TOTALĂ: 2,381,741 km²
:: LOCUL ÎN LUME: 11
:: USCAT: 2,381,741 km²
:: APĂ: 0 km²

SUPRAFAŢĂ COMPARATIVĂ: aproape de trei ori şi jumătate cât mărimea Texasului.

LUNGIMEA GRANIŢELOR:
:: TOTAL: 6,343 km
:: ŢĂRILE VECINE: Libia 982 km, Mali 1,376 km, Mauritania 463 km, Maroc 1,559 km, Niger 956 km, Tunisia 965 km, Sahara Occidentală 42 km.

LUNGIMEA COASTEI:
998 km

DREPTURILE ASUPRA MĂRII:
:: MAREA TERITORIALĂ: 12 mile nautice
:: ZONA EXCLUZIVĂ PENTRU PESCUIT: 32-52 mile nautice

CLIMAT: între semiarid şi arid, ierni moderat-ploioase cu veri calde şi uscate de-a lungul coastei, pe platourile mai înalte iernile sunt mai uscate şi friguroase iar verile extrem de calde, apare un vânt aducător de praf şi nisip, prezent în special vara şi denumit sirocco. 

TERENUL: în mare parte platou înalt şi deşert, câţiva munţi, zone de coastă discontinue şi înguste.

ÎNĂLŢIMI:
:: CEL MAI JOS PUNCT: lacul Chott Melrhir - 40 m
:: CEL MAI ÎNALT PUNCT: muntele Tahat 3,003 m

RESURSE NATURALE:
petrol, gaze naturale, minereu de fier, fosfaţi, uraniu, plumb, zinc.

FOLOSIREA USCATULUI:
:: ARABIL: 3.17%
:: CULTURI PERMANENTE: 0.28%
:: ALTE FOLOSIRI: 96.55% (2005)

SUPRAFAŢA IRIGATĂ:
5,690 km² (2003)

RESURSELE DE APĂ: 14.3 km³ (1997)

CANTITATEA DE APĂ EXTRASĂ:
:: TOTAL: 6.07 km³ /an (22%/13%/65%)
:: PE CAP DE LOCUITOR: 185 m³ /an (2000)

HAZARDURI NATURALE: zone montane cu risc seismic mare, alunecări de teren şi inundaţii în sezonul ploios.

MEDIU - PROBLEME CURENTE:
eroziunea solului datorat păşunatului excesiv şi a altor practici agricole de slabă calitate; deşertificarea; deversarea fără epurare a apelor din sistemul de canalizare, deşeurile cauzate de rafinarea petrolului, precum şi alte deşeuri industriale conduc la poluarea râurilor şi a apei de-a lungul coastei; Marea Mediterană în special, devine din ce în ce mai poluată din cauza deşeurilor petroliere, a eroziunii solului, a scurgerilor de îngrăşăminte şi a rezervelor nepotrivite de apă potabilă.

MEDIU - ACORDURI INTERNAŢIONALE:
Biodiversitate, Schimbări Climatice, Protocolul pentru Schimbări Climatice de la Kyoto, Deşertificare, Specii pe cale de dispariţie, Modificări asupra mediului, Deşeuri Periculoase, Convenţia cu privire la Dreptul Mării, Protecţia Stratului de Ozon, Poluarea cauzată de nave, Zone Mlăştinoase;                                   
:: semnate dar neratificate: nici unul dintre acordurile menţionate
Notă Geografică: a doua ţară ca mărime din Africa (după Sudan).


ALGERIA.POPULAŢIA

POPULAŢIA:
34,994,937 (iulie 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 35

STRUCTURA PE VÂRSTE:
:: 0-14 ANI: 24.2% (băieţi 4,319,295 /fete 4,144,863)
:: 15-64 ANI: 70.6%( bărbaţi 12,455,378 /femei 12,242,604)
:: 65 DE ANI ŞI PESTE: 5.2% (bărbaţi 845,116 / femei 987,681) (2011)

VÂRSTA MEDIE:

:: TOTAL: 27.6 ani
:: BĂRBAŢI: 27.4 ani
:: FEMEI: 27.8 ani (2011)

RATA DE CREŞTERE DEMOGRAFICĂ: 1.173% (2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 99

RATA NATALITĂŢII: 16.69 nou-născuţi/1,000 locuitori (2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 121

RATA MORTALITĂŢII: 4.69 morţi/1.000 locuitori (iulie 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 196

RATA EMIGRAŢIEI: -0.27 emigranţi/1.000 locuitori (2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 126

URBANIZARE:
:: POPULAŢIA URBANĂ: 66% din populaţia totală (2010)
:: RATA URBANIZĂRII: 2.3%  ritmul anual de creştere (2010-15)

ORAŞE PRINCIPALE – POPULAŢIE:
ALGER (Capitala) 2.74 milioane; Oran 770,000 (2009)

RAPORTUL DINTRE SEXE:
:: LA NAŞTERE: 1.05 băieţi/fete
:: SUB 15 ANI: 1.04 băieţi/fete
:: 15-64 ANI: 1.02  bărbaţi/femei
:: 65 DE ANI ŞI PESTE: 0.86 bărbaţi/femei
:: TOTAL POPULAŢIE: 1.01 bărbaţi/femei (2011)

RATA MORTALITĂŢII INFANTILE:
:: POPULAŢIA TOTALĂ: 25.81 morţi/1.000 nou-născuţi vii
:: LOCUL ÎN LUME: 80
:: BĂRBAŢI: 28.8 morţi/1.000 nou-născuţi vii
:: FEMEI: 22.67 morţi/1.000 nou-născuţi vii (2011)

SPERANŢA DE VIAŢĂ LA NAŞTERE:

:: POPULAŢIA TOTALĂ: 74.5 ani
:: LOCUL ÎN LUME: 98
:: BĂRBAŢI: 72.78 ani
:: FEMEI: 76.31 ani (2011)

RATA FERTILITĂŢII: 1.75 copii născuţi/femeie (2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 162

HIV / SIDA - RATA DE RĂSPÂNDIRE ÎN RÂNDUL ADULŢILOR:
0.1%; notă: nici o ţară nu a oferit un model specific (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 108

PERSOANE CU HIV / SIDA: 18,000 (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 80

DECESE CAUZATE DE HIV:
mai puţin de 1000 (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 66

NAŢIONALITATE: algeriană
Substantiv: algerian

GRUPURI ETNICE: Arabi-Berberi 99%, Europeni mai puţin de 1% 
Notă: aproape toţi algerienii sunt de origine berberă, nu arabi; minoritatea care se identifică ca fiind berberi trăiesc în general în regiunea montană numită Kabylia, situată la est de Alger; Berberii sunt de religie musulmană, la fel ca arabii, doar că se identifică mai degrabă cu moştenirea culturală berberă, iar nu cu cea arabă. Ei duc de demult o luptă pentru autonomie, care a avut şi episoade de violenţă; cel mai probabil guvernul ne le va acorda autonomia dar s-a oferit să sponsorizeze predarea limbii berbere în şcoli.                                                                                                            

RELIGIE:
musulmani suniţi (religia întregului stat) 99% , Creştini şi evrei 1%

LIMBĂ:
Arabă (limba oficială), Franceză, dialecte berbere

ALFABETIZARE:
:: DEFINIRE: cu vârsta de 15 ani şi peste, capabil să citească şi să scrie
:: TOTAL: 69.9%
:: BĂRBAŢI: 79.6%
:: FEMEI: 60.1% (2002)

NUMĂR ANI ŞCOLARIZARE:

:: TOTAL: 13 ani
:: BĂRBAŢI: 13 ani
:: FEMEI: 13 ani (2005)

CHELTUIELI CU EDUCAŢIA:
4.3% din PIB (2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 95


ALGERIA. GUVERNAREA

NUMELE ŢĂRII:
:: FORMA CONVENŢIONALĂ LUNGĂ: Republica Algeriană Democratică şi Populară
:: FORMA CONVENŢIONALĂ SCURTĂ: Algeria
:: FORMA LOCALĂ LUNGĂ: Al Jumhuriyah al Jaza'iriyah ad Dimuqratiyah ash Sha'biyah
:: FORMA LOCALĂ SCURTĂ: Al Jaza'ir

FORMA DE GUVERNĂMÂNT: republică

CAPITALA:
:: NUME: Alger
:: COORDONATE GEOGRAFICE: 36 45 N, 3 03 E
:: TIMPUL UTC: UTC+1 (6 ore înainte, faţă de Washington, DC, pe durata fusului orar standard)

DIVIZIUNI ADMINISTRATIVE: 48 de provincii (wilaya la singular) Adrar, Ain Defla, Ain Temouchent, Alger, Annaba, Batna, Bechar, Bejaia, Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Boumerdes, Chlef, Constantine, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi, Jijel, Khenchela, Laghouat, Mascara, Medea, Mila, Mostaganem, M'Sila, Naama, Oran, Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi Bel Abbes, Skikda, Souk Ahras, Tamanghasset, Tebessa, Tiaret, Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen

INDEPENDENŢĂ:
5 iulie 1962 (de Franţa)

ZIUA NAŢIONALĂ: Ziua Revoluţiei, 1 noiembrie (1954)

CONSTITUŢIA: 8 septembrie 1963; revizuită 19 noiembrie 1976; funcţională 22 noiembrie 1976; revizuită 3 noiembrie 1988, 23 februarie 1989, 28 noiembrie 1996, 10 aprilie 2002, şi 12 noiembrie  2008

SISTEMUL JURIDIC: socialist; bazat pe sistemul legislativ francez şi Islamic; revizuirea judiciară a actelor legislative efectuată ad-hoc de Consiliul Constituţional, compus din numeroase persoane publice oficiale incluzând reprezentanţi ai Curţii Supreme de Justiţie; nu a acceptat jurisdicţia obligatorie a CIJ (Curtea Internaţională de Justiţie).
SISTEMUL DE VOT: de la 18 ani; universal

PUTEREA EXECUTIVĂ:
:: ŞEFUL STATULUI: Preşedintele Abdelaziz BOUTEFLIKA (din aprilie 1999) ; notă: preşedintele este şi şef de stat şi şef peste guvern; în noiembrie 2008 un amendament constituţional a separat poziţia de şef al guvernului de cea de prim-ministru.
:: ŞEFUL GUVERNULUI: Preşedintele Abdelaziz BOUTEFLIKA (din 28 aprilie 1999)
:: CABINETUL: Cabinet de miniştri numiţi de preşedinte
:: ALEGERI: preşedinte ales prin vot popular pentru un termen de 5 ani; notă:un amendament constituţional din noiembrie 2008  a eliminat limitele privind numărul de mandate, ultimele alegeri au avut loc pe 9 aprilie 2009 (următoarele vor avea loc în 2014)

REZULTATUL ALEGERILOR:
Abdelaziz BOUTEFLIKA a fost ales preşedinte pentru un al treilea mandat; procentaje: Abdelaziz BOUTEFLIKA 90.2%, Louisa HANOUNE 4.2%, Moussa TOUATI 2.3%, Djahid YOUNSI 1.4%, Ali Fawzi REBIANE mai puţin de 1%, Mohamed SAID mai puţin de 1%
PUTEREA LEGISLATIVĂ: Parlamentul este bicameral, format din Consiliul Naţiunii (camera superioară 144 de membri, dintre care o treime sunt numiţi de preşedinte, două treimi sunt aleşi prin vot indirect pentru a servi un termen de 6 ani; constituţia cere ca o treime din membrii consiliului să fie schimbaţi odată la trei ani) şi Adunarea Naţională a Poporului (APN) (camera inferioară 389 de locuri aleşi prin vot popular pentru a servi un termen de 5 ani)
:: ALEGERI: ultimele alegeri pentru Consiliul Naţiunii au avut loc pe 29 decembrie 2009 (următoarele vor avea loc în decembrie 2012), iar pentru Adunarea Naţională a Poporului pe 17 mai 2007 (următoarele vor avea loc tot în decembrie 2012)
:: REZULTATELE ALEGERILOR: Consiliul Naţiunii – procent din voturi de către partid – date nedisponibile; locuri de la partid– date nedisponibile, Adunarea Naţională a Poporului– procent din voturi de către partid – date nedisponibile; locuri de la partid - FLN 136, RND 61, MSP 52, PT 26, RCD 19, FNA 13, alţii 49, independenţi 33;

PUTEREA JUDECĂTOREASCĂ: Curtea Supremă

PARTIDE POLITICE ŞI LIDERI: Ahd 54 [Ali Fauzi REBAINE]; Frontul Naţional Algerian sau FNA [Moussa TOUATI]; Adunarea Democratică Naţională(Rassemblement National Democratique) sau RND [Ahmed OUYAHIA]; Frontul Naţional de Eliberare sau FLN [Abdelaziz BELKHADEM, secretar general]; Mişcarea Naţională pentru mişcare sau Islah [Ahmed ABDESLAM] (înainte MRN); Adunarea pentru Cultură şi Democraţie sau RCD [Said SADI]; Mişcarea Renascentistă sau Mişcarea EnNahda [Fatah RABEI]; Frontul Forţelor Socialiste sau FFS [Hocine Ait AHMED]; Societatea Mişcării Pacifiste sau MSP [Boudjerra SOLTANI]; Partidul Muncitorilor sau PT [Louisa HANOUNE]
Notă: o lege care interzice existenţa partidelor politice pe baze religioase a fost adoptată în martie 1997

GRUPURI DE PRESIUNE POLITICĂ ŞI LIDERI:
Liga Algeriană pentru Drepturile Omului sau LADDH [Hocine ZEHOUANE]; SOS Dispăruţi [Nacera DUTOUR]

PARTICIPAREA LA ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE: ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, AMU, AU, BIS, FAO, G-15, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAS, MIGA, MONUSCO, NAM, OAPEC, OAS (observator), OIC, OPCW, OPEC, OSCE (partener), UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO

REPREZENTARE DIPLOMATICA ÎN ROMÂNIA:
Cancelaria: 010663 Bucureşti,
B-dul Lascăr Catargiu nr.29, Sector 1
Telefon: (0040-21) 212.41.85;
Protocol: 211.51.50; 314.45.65
Fax: (0040-21) 211.56.95;
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Program de lucru: luni-joi 8.30-17.00, vineri 8.30-13.00

REPREZENTAREA DIPLOMATICĂ DIN ROMÂNIA:

Adresa: 24, Rue Abri Arezki, Hydra, 16035, Alger.
Telefon: 00213-21-60.08.71
Fax: 00213-21-69.36.42
Telefon urgente: 00213.21.69.34.89
Mobil situaţii deosebite: 00213.770.800.608
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    

DESCRIERE DRAPEL:
Două benzi verticale egale de verde şi alb; în centru, la graniţa celor două benzi colorate, o stea roşie cu cinci colţuri este înconjurată de o semilună roşie; culorile reprezintă Islamul (verde), puritate şi pace (alb) şi libertate (roşu); semiluna şi steaua sunt simboluri Islamice, dar aici semiluna este mai închisă decât cele din alte ţări musulmane deoarece algerienii cred că vârfurile alungite ale semilunii aduc fericirea.

IMNUL NAŢIONAL:
:: NUME: "Kassaman" (Noi jurăm)
:: VERSURI ŞI MUZICA: Mufdi ZAKARIAH/Mohamed FAWZI
Notă: adoptat în 1962; ZAKARIAH a scris "Kassaman" ca un poem în perioada în care era ţinut prizonier în Alger de forţele coloniale franceze.


ALGERIA. ECONOMIA

ECONOMIA. GENERALITĂŢI: Economia Algeriei rămâne dominată de stat, o moştenire a modelului socialist, post-independenţă, de dezvoltare a ţării. Liberalizarea treptată începută la mijlocul anilor nouăzeci a deschis o bună parte din economie, dar recent Algeria a impus noi restricţii privind implicarea străinilor în economia ţării, oprind astfel privatizarea industriilor deţinute de stat. Hidrocarburile au fost dintotdeauna punctul de sprijin al economiei, fiind responsabile pentru 60% din veniturile bugetare, 30% din PIB şi peste 95% din câştigurile dobândite din export. Algeria se situează pe locul 8 în lume din punct de vedere al rezervelor naturale de gaz, fiind al 4-lea mare exportator. La capitolul rezerve de petrol se clasează pe locul 16. Mulţumită hidrocarburilor care produc venituri substanţiale, Algeria deţine 150 de miliarde de dolari în rezerve valutare externe şi un fond uriaş pentru stabilizare. În plus datoriile externe ale ţării sunt foarte mici, de aproximativ 1% din PIB. Algeria a depus eforturi mari pentru a dezvolta industrii noi, în afara extracţiei hidrocarburilor, în parte datorită costurilor uriaşe, iar pe de altă parte datorită birocraţiei create la nivelul statului. Efortul guvernului de a diversifica economia atrăgând investiţii externe din afara sectorului energetic nu a reuşit decât în mică măsură să diminueze sărăcia şi rata şomajului în rândul tinerilor. În 2010, Algeria a început un program de dezvoltare de 5 ani, investind 280 de miliarde de dolari pentru a moderniza infrastructura ţării şi a oferi noi slujbe. Programul costisitor va ridica economia în 2011 dar va majora deficitul bugetar. Provocările economice pe termen lung includ diversificarea industriei, relaxarea controlului statului asupra economiei şi crearea unor locuri de muncă potrivite pentru tinerii algerieni.

PIB (RAPORTAT LA PARITATEA PUTERII DE CUMPĂRARE): 254.7miliarde $ (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 48
244.6 miliarde $ (2009)
239.4 miliarde $ (2008)

PIB (RAPORTAT LA RATA OFICIALĂ DE SCHIMB): 159 miliarde $ (2010)

PIB - RATA REALĂ DE CREŞTERE: 4.1% (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 79
2.2% (2009)
2.8% (2008)

PIB PE CAP DE LOCUITOR:
7,400 $ (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 128
7,200 $ (2009)
7,100 $ (2008)

PIB - PONDEREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE:
:: AGRICULTURĂ: 8.3%
:: INDUSTRIE: 61.5%
:: SERVICII: 30.2% (2010)

FORŢA DE MUNCĂ (NOMINAL):
9.877 milioane (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 49

FORŢA DE MUNCĂ PE SECTOARE ECONOMICE:
:: AGRICULTURĂ: 14%
:: INDUSTRIE: 13.4%
:: CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE :10%
:: SCHIMBURI : 14.6%
:: GUVERN: 32%
:: ALTELE: 16% (2003)

RATA ŞOMAJULUI: 9.9% (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 109                                                                                                                                 
10.2% (2009 est.)

POPULAŢIA SUB LIMITA SĂRĂCIEI:
23% (2006)

VENITUL SAU CONSUMUL PE GOSPODĂRIE ÎN FUNCŢIE DE COTA PROCENTUALĂ:

:: CEL MAI MIC 10%: 2.8%
:: CE MAI MARE 10%: 26.8% (1995)

DISTRIBUŢIA VENITULUI FAMILIAL - INDEXUL GINI:
35.3 (1995)
:: LOCUL ÎN LUME: 86

INVESTIŢII: 27.5% DIN PIB (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 28

BUGET:
::VENITURI: $66.48 miliarde
::CHELTUIELI: $85.57 miliarde (2010)

DATORIA PUBLICĂ: 25.7% din PIB (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 97                                                                                                                        
20% din PIB (2009)

RATA INFLAŢIEI:
5% (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 139
5.7% (2009)

RATA DE DISCOUNT A BĂNCII CENTRALE: 4% (31 Decembrie 2009)
::LOCUL ÎN LUME: 102
4% (31 decembrie 2008)

RATA MEDIE A DOBÂNZILOR BĂNCILOR COMERCIALE:
8 % (31 decembrie 2009)
::LOCUL ÎN LUME: 114
8  % (31 decembrie 2008)

MASA MONETARĂ ÎN SENS RESTRÂNS - M1: 79.07miliarde $ (31 Decembrie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 36
68.13 miliarde $ (31 Decembrie 2009)

MASA MONETARĂ ÎN SENS LARG - M3:
109.7 miliarde $ (31 Decembrie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 50
98.82 miliarde $ (31 Decembrie 2009)

VALOAREA CREDITELOR INTERNE:
12.29 miliarde $ (31 Decembrie 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 90
21.71 miliarde $  (31 decembrie 2008)

VALOAREA DE PIAŢĂ A ACŢIUNILOR TRANZACŢIONATE PUBLIC PE BURSĂ:
date indisponibile

AGRICULTURA - PRODUSE: grâu, orz, ovăz, struguri, măsline, citrice, fructe, vite, ovine,

INDUSTRIE: petrol, gaze naturale, industria uşoară, industria minieră, petrochimică electrică, de prelucrare a alimentelor

RATA DE CREŞTERE A PRODUCŢIEI INDUSTRIALE: 4.8% (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 73

ELECTRICITATEA - PRODUCŢIE:
34.98 miliarde kWh (2007)
:: LOCUL ÎN LUME: 61

ELECTRICITATEA - CONSUM:
273 miliarde kWh (2007)
:: LOCUL ÎN LUME: 61

ELECTRICITATEA – EXPORT:
273  milioane kWh (2007)

ELECTRICITATEA – IMPORT:
279 milioane  kWh (2007)

PETROL - PRODUCŢIE:
2.125 barili/zi (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 16

PETROL - CONSUM: 325,000 barili/zi (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 39

PETROL - EXPORTURI: 1.891 barili/zi (2007)
:: LOCUL ÎN LUME: 12

PETROL - IMPORTURI: 14,320 barili/zi (2007)
:: LOCUL ÎN LUME: 129

PETROL - REZERVE DOVEDITE:
13.42 trilioane barili (1 Ianuarie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 16

GAZE NATURALE - PRODUCŢIE:
86.5 miliarde m³ (2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 7

GAZE NATURALE - CONSUM: 26.83 miliarde m³ (2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 28

GAZE NATURALE - EXPORTURI: 59.67 miliarde m³ (2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 4

GAZE NATURALE - IMPORTURI: 0 m³ (2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 143

GAZE NATURALE - REZERVE DOVEDITE: 4502 trilioane m³ (1 ianuarie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 10

BALANŢA CONTURILOR CURENTE: 3.959 miliarde $ (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 34
-4.185$ miliarde $(2009)

EXPORTURI:
52.66 miliarde $ (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 50
43.69 miliarde $ (2009)

EXPORTURI - BUNURI: petrol , gaze naturale , şi 97% produse petroliere

EXPORTURI - STATE PARTENERE: SUA 23.2%, Italia 17.23%, Spania 10.83%, Franţa 7.97%, Canada 7.65%, Olanda 5.19%, Turcia 4.22% (2009)

IMPORTURI:
37.07 miliarde $ (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 52
39.1 miliarde $ (2009)

IMPORTURI - BUNURI: bunuri de capital, produse alimentare, bunuri de larg consum

IMPORTURI - STATE PARTENERE: Franţa19.7%, China 11.72%, Italia 10.19%, Spania 8.13%, Germania 5.77%, Turcia 5.05% (2009)

REZERVELE VALUTARE ŞI REZERVA DE AUR: 150.1 miliarde $ (31 Decembrie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 12
149.3 miliarde $ (2009)

DATORIA EXTERNĂ:
4.138 miliarde $ (31 Decembrie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 115
5.413  3 miliarde $ (31 Decembrie 2009)

VALOAREA INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE –ÎN ALGERIA: 19.34 (31 Decembrie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 69
17.34 miliarde $ (31 Decembrie 2009)

VALOAREA INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE - PESTE HOTARE: 19.34 (31 Decembrie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 68
1.644 miliarde $ (31 Decembrie 2009)

CURSUL VALUTAR:
Dinari Algerieni (DZD) pentru un dolar american - 76 (2010), 72.6474 (2009), 63.25 (2008), 69.9 (2007), 72.647 (2006)


ALGERIA. TELECOMUNICAŢII

POSTURI TELEFONICE FIXE ÎN UZ: 2.576 milioane (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 51

ABONAŢI LA SERVICIILE DE TELEFONIE MOBILĂ:
32.73 milioane (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 30

SERVICIILE DE TELEFONIE:

:: GENERALITĂŢI: Privatizarea sectorului de telecomunicaţii în Algeria a început în 2000; au fost emise trei licenţe pentru operatorii de telefonie mobilă iar, în 2005, un consorţiu condus de compania egipteană Orascom-Telecom a câştigat o licenţă de 15 ani pentru a crea şi opera o reţea de telefonie fixă în Algeria; contractul îi va permite companiei Orascom să dezvolte servicii specializate şi de mare viteză pentru date, precum şi să contribuie la satisfacerea numeroaselor cereri neonorate de pe piaţa de telefonie rezidenţială de bază; serviciile de internet au apărut în 2003;
:: INTERN: Reţeaua limitată de linii fixe având o teledensitate de mai puţin de 10  telefoane pentru 100 de persoane este compensată de creşterea rapidă a numărului de abonaţi din zona telefoniei mobile; în 2009 reţelele de comunicaţii, atât fixă cât şi mobilă, combinate, ajungeau cu greu la o teledensitate de 100 de telefoane pentru 100 de persoane
:: INTERNAŢIONAL: codul ţării - 213; punctul terestru pentru SEA-ME-WE-4 - cabluri submarine de telecomunicaţii prin fibră optică care asigură legături cu Europa, Orientul Mijlociu şi Asia; radioreleu pe unde ultrascurte către Italia, Franţa, Spania, Maroc şi Tunisia; cablu coaxial către Maroc şi Tunisia; participant la Medarabtel; staţii de satelit terestre - 51 (Intelsat, Intersputnik, and Arabsat) (2009)

MASS-MEDIA - AUDIOVIZUALUL: Compania Radio-Televiziunea Algeriană este condusă de stat, este principalul operator mass-media din domeniul audio-vizualului şi îşi desfăşoară activitatea în limbile arabă, dialectele berbere şi în limba franceză; utilizarea antenelor de satelit este larg răspândită, oferind acces către staţii Europene şi Algeriene; radioul condus tot de stat operează mai multe reţele şi aproximativ 40 de posturi locale (2007)

CODUL INTERNET DE ŢARĂ:
.dz

NUMĂRUL DE COMPUTERE CONECTATE LA INTERNET:
572 (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 176

NUMĂRUL UTILIZATORILOR DE INTERNET:
4.7 milioane (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 49


ALGERIA. TRANSPORTURI

AEROPORTURI:
143 (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 39

AEROPORTURI - CU PISTE PAVATE:
:: TOTAL: 57
:: PESTE 3.047 M: 12
:: 2.438 - 3.047 M: 28
:: 1.524-2.437 M: 11
:: SUB 914 M: 1 (2010)

AEROPORTURI - CU PISTE NEPAVATE:
::TOTAL: 86
:: 2.438-3.047 m: 3
:: 1.524-2.437 m: 19
::914-1.523 M: 41
::SUB 914 M: 23 (2010)

HELIPORTURI: 2 (2010)

CONDUCTE DE GAZ ŞI PETROL: condensate 1,937 km; gaz 14,648 km; gaz petrolier lichefiat 2,933 km; petrol 7,579 km (2009)

CĂI FERATE:
:: TOTAL: 3,973 km
:: LOCUL ÎN LUME: 43
:: ECARTAMENT MARE: 2,888 km 1.435-m ecart (283 km electrificaţi)
:: ECARTAMENT STANDARD: 1,085 km 1.055-m ecart (2008)

ŞOSELE:

:: TOTAL: 108,302 km
:: LOCUL ÎN LUME: 38
:: ASFALTATE: 76,028 km (includ 645 km de linii expres)
:: NEASFALTATE: 32,274 km (2004)

MARINA COMERCIALĂ:
:: TOTAL:35
:: LOCUL ÎN LUME: 81
:: DUPĂ TIP: vrachiere 6, marfă 8, tanc chimic  2, gaz lichefiat 9, pasageri/marfă 3, tanc petrolier  4, nave tip RO-RO 3
:: ÎNREGISTRATE ÎN ALTE ŢĂRI: 12 (UK 12) (2010)

PORTURI: Alger, Annaba, Arzew, Bejaia, Djendjene, Jijel, Mostaganem, Oran, Skikda


ALGERIA. SISTEMUL DE APĂRARE NAŢIONALĂ

CATEGORII DE FORŢE: Armata Naţională Populară (Armee Nationale Populaire, ANP), Forţele Terestre (Forces Terrestres, FT), Marina Republicii Algeriene (Marine de la Republique Algerienne, MRA), Fortele Aeriene (Al-Quwwat al-Jawwiya al-Jaza'eriya, QJJ), Forţele Aeriene de Apărare Teritorială (2009)

SERVICIUL MILITAR - VÂRSTĂ ŞI OBLIGATIVITATE: între 19 şi 30 de ani satisfacerea serviciului militar obligatoriu; durata serviciului militar obligatoriu pentru recruţi - 18 luni (6 luni pregătire de bază, 12 luni proiecte civile) (2006)

PERSONALUL DISPONIBIL PENTRU SERVICIUL MILITAR:
:: BĂRBAŢI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 10,273,129
:: FEMEI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 10,114,552 (2010)

PERSONALUL APT PENTRU SERVICIUL MILITAR:
:: BĂRBAŢI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 8,622,897
:: FEMEI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 8,626,222 (2010)

PERSONALUL CARE ATINGE ANUAL VÂRSTA CORESPUNZĂTOARE SERVICIULUI MILITAR:
:: BĂRBAŢI: 342,895
:: FEMEI: 330,098 (2010)

CHELTUIELI CU SISTEMUL DE APĂRARE (PROCENT DIN PIB): 3.3% din PIB (2006)
:: LOCUL ÎN LUME: 37


ALGERIA. PROBLEME TRANSNAŢIONALE

DISPUTE – INTERNAŢIONALE: Algeria, ca multe alte state, respinge ideea administrării Saharei Occidentale de către Maroc; Frontul Polisario, exilat în Algeria, reprezintă Republica Democrată Arabă Sahrawi; graniţa Algeriei cu Marocul rămâne un factor sensibil în relaţiile bilaterale, fiecare naţiune acuzând-o pe cealaltă de adăpostirea de militanţi şi contrabandă cu arme; dispute latente includ revendicări ale Libiei asupra unui teritoriu de aproximativ 32.000 km² care încă apare pe hărţile în sud-estul Algeriei, precum şi afirmaţiile FNL-ului privind dreptul de proprietate asupra unei zone de păşuni (Chirac) din Marocul de sud-est.

REFUGIAŢI ŞI PERSOANE STRĂMUTATE INTERN: 90,000 (Sahara Occidentală Sahrawi, majoritatea locuind în tabere sponsorizate în oraşul Tindouf din sud-vestul Algeriei)

TRAFIC DE PERSOANE:

SITUAŢIA CURENTĂ:
Algeria este o ţară de tranzit pentru bărbaţi şi femei traficaţi din Africa sub-Sahariană către Europa în scopul exploatării sexuale comerciale şi sclaviei; reţele criminale de naţionalişti sub-Saharieni din Algeria de sud facilitează tranzitul, facilitând transportul, obţinerea de documente false şi făcând promisiuni de angajare;

NIVELUL DE RATING: Algeria se clasează pe locul 2 în cadrul unei liste de observare a traficului de persoane datorită faptului că nu respectă în totalitate standardele minime pentru combaterea acestuia; cu toate acestea însă face eforturi semnificative în această direcţie; în ianuarie 2009 s-a aprobat o nouă legislaţie care incriminează  traficul de persoane în scopul muncii sau exploatării sexuale, reprezentând un important pas către îndeplinirea standardelor internaţionale; în ciuda acestor eforturi, guvernul nu a înregistrat progrese în ceea ce priveşte pedepsirea celor implicaţi în asemenea activităţi sau pe linia protecţiei victimelor traficului de persoane, luând în continuare măsuri inadecvate pentru protejarea acestora şi prevenirea acestui tip de infracţiuni. (2009).Dacă găsiţi scientia.ro util, sprijiniţi-ne cu o donaţie.


PayPal ()
Susţine-ne pe Patreon!


Contact
| T&C | © 2020 Scientia.ro