- MODEL ARTICOL "CIA THE WORLD FACTBOOK ÎN LIMBA ROMÂNĂ" -

Atenţie!
Nu toate ţările se încadrează perfect în acest model. Articolul trebuie însă completat cu toate datele, chiar dacă titlul/subtitlul din articolul la care lucraţi nu există în acest model.

 

NUME ŢARĂ

~ IMAGINE STEAG

~ IMAGINE LOCALIZARE ŢARĂ/ŢINUT

~ IMAGINE HARTĂ ŢARĂ/ŢINUT

 

 

NUME ŢARĂ. INTRODUCERE
GENERALITĂŢI:

 

NUME ŢARĂ. GEOGRAFIE

AŞEZARE GEOGRAFICĂ:

COORDONATE GEOGRAFICE:

REPERE GEOGRAFICE:

SUPRAFAŢĂ:
:: TOTALĂ:
:: LOCUL ÎN LUME:
:: USCAT:
:: APĂ:

LUNGIMEA GRANIŢELOR:
:: TOTAL:
:: ŢĂRILE VECINE:

LUNGIMEA COASTEI:

DREPTURILE ASUPRA MĂRII:
:: MAREA TERITORIALĂ:
:: ZONA CONTIGUĂ:
:: ZONA ECONOMICĂ EXCLUSIVĂ:
:: PLATFORMA CONTINENTALĂ:

CLIMAT:

TERENUL:

ÎNĂLŢIMI:
:: CEL MAI JOS PUNCT:
:: CEL MAI ÎNALT PUNCT:

RESURSE NATURALE:

FOLOSIREA USCATULUI:
:: ARABIL:
:: CULTURI PERMANENTE:
:: ALTE FOLOSIRI:

SUPRAFAŢA IRIGATĂ:

RESURSELE DE APĂ:

CANTITATEA DE APĂ EXTRASĂ:
:: TOTAL:
:: PE CAP DE LOCUITOR:

HAZARDURI NATURALE:

MEDIU - PROBLEME CURENTE:

MEDIU - ACORDURI INTERNAŢIONALE:

 

NUME ŢARĂ. POPULAŢIA

POPULAŢIA:
:: LOCUL ÎN LUME:

STRUCTURA PE VÂRSTE:
:: 0-14 ANI:
:: 15-64 ANI:
:: 65 DE ANI ŞI PESTE:

VÂRSTA MEDIE:
:: TOTAL:
:: BĂRBAŢI:
:: FEMEI:

RATA DE CREŞTERE DEMOGRAFICĂ:
:: LOCUL ÎN LUME:

RATA NATALITĂŢII:
:: LOCUL ÎN LUME:

RATA MORTALITĂŢII:
:: LOCUL ÎN LUME:

RATA EMIGRAŢIEI:
:: LOCUL ÎN LUME:

URBANIZARE:
:: POPULAŢIA URBANĂ:
:: RATA URBANIZĂRII:

RAPORTUL DINTRE SEXE:
:: LA NAŞTERE:
:: SUB 15 ANI:
:: 15-64 ANI:
:: 65 DE ANI ŞI PESTE:
:: TOTAL POPULAŢIE:

RATA MORTALITĂŢII INFANTILE:
:: POPULAŢIA TOTALĂ:
:: LOCUL ÎN LUME:
:: BĂRBAŢI:
:: FEMEI:

SPERANŢA DE VIAŢĂ LA NAŞTERE:
:: POPULAŢIA TOTALĂ:
:: LOCUL ÎN LUME:
:: BĂRBAŢI:
:: FEMEI:

RATA FERTILITĂŢII:
:: LOCUL ÎN LUME:

HIV / SIDA - RATA DE RĂSPÂNDIRE ÎN RÂNDUL ADULŢILOR:
:: LOCUL ÎN LUME:

PERSOANE CU HIV / SIDA:
:: LOCUL ÎN LUME:

DECESE CAUZATE DE HIV:
:: LOCUL ÎN LUME:

NAŢIONALITATE:

GRUPURI ETNICE:

RELIGIE:

LIMBĂ:

ALFABETIZARE:
:: DEFINIRE:
:: TOTAL:
:: BĂRBAŢI:
:: FEMEI:

NUMĂR ANI ŞCOLARIZARE:
:: TOTAL:
:: BĂRBAŢI:
:: FEMEI:

CHELTUIELI CU EDUCAŢIA:
:: LOCUL ÎN LUME:

 

NUME ŢARĂ. GUVERNAREA

NUMELE ŢĂRII:
:: FORMA CONVENŢIONALĂ LUNGĂ:
:: FORMA CONVENŢIONALĂ SCURTĂ:
:: FORMA LOCALĂ LUNGĂ:
:: FORMA LOCALĂ SCURTĂ:

FORMA DE GUVERNĂMÂNT:

CAPITALA:
:: NUME:
:: COORDONATE GEOGRAFICE:
:: TIMPUL UTC:

DIVIZIUNI ADMINISTRATIVE:

INDEPENDENŢĂ:

ZIUA NAŢIONALĂ:

CONSTITUŢIA:

SISTEMUL JURIDIC:

SISTEMUL DE VOT:

PUTEREA EXECUTIVĂ:
:: ŞEFUL STATULUI:
:: ŞEFUL GUVERNULUI:
:: CABINETUL:
:: ALEGERI:
:: REZULTATUL ALEGERILOR:

PUTEREA LEGISLATIVĂ:
:: ALEGERI:
:: REZULTATELE ALEGERILOR:

PUTEREA JUDECĂTOREASCĂ:

PARTIDE POLITICE ŞI LIDERI:

GRUPURI DE PRESIUNE POLITICĂ ŞI LIDERI:

PARTICIPAREA LA ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE:

DESCRIERE DRAPEL:

IMNUL NAŢIONAL:
:: NUME:
:: VERSURI ŞI MUZICA:

 

NUME ŢARĂ. ECONOMIA

ECONOMIA. GENERALITĂŢI:

PIB (RAPORTAT LA PARITATEA PUTERII DE CUMPĂRARE):
:: LOCUL ÎN LUME:

PIB (RAPORTAT LA RATA OFICIALĂ DE SCHIMB):

PIB - RATA REALĂ DE CREŞTERE:
:: LOCUL ÎN LUME:

PIB PE CAP DE LOCUITOR:
:: LOCUL ÎN LUME:

PIB - PONDEREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE:
:: AGRICULTURĂ:
:: INDUSTRIE:
:: SERVICII:

FORŢA DE MUNCĂ (NOMINAL):
:: LOCUL ÎN LUME:

FORŢA DE MUNCĂ PE SECTOARE ECONOMICE:
:: AGRICULTURĂ:
:: INDUSTRIE:
:: SERVICII:

RATA ŞOMAJULUI:
:: LOCUL ÎN LUME:

POPULAŢIA SUB LIMITA SĂRĂCIEI:

VENITUL SAU CONSUMUL PE GOSPODĂRIE ÎN FUNCŢIE DE COTA PROCENTUALĂ:
:: CEL MAI MIC 10%:
:: CE MAI MARE 10%:

DISTRIBUŢIA VENITULUI FAMILIAL - INDEXUL GINI:
:: LOCUL ÎN LUME:

INVESTIŢII:
:: LOCUL ÎN LUME:

DATORIA PUBLICĂ:
:: LOCUL ÎN LUME:

RATA INFLAŢIEI:
:: LOCUL ÎN LUME:

RATA DE DISCOUNT A BĂNCII CENTRALE:

RATA MEDIE A DOBÂNZILOR BĂNCILOR COMERCIALE:
:: LOCUL ÎN LUME:

MASA MONETARĂ ÎN SENS RESTRÂNS - M1:
:: LOCUL ÎN LUME:

MASA MONETARĂ ÎN SENS LARG - M3:
:: LOCUL ÎN LUME:

VALOAREA CREDITELOR INTERNE:
:: LOCUL ÎN LUME:

VALOAREA DE PIAŢĂ A ACŢIUNILOR TRANZACŢIONATE PUBLIC PE BURSĂ:
:: LOCUL ÎN LUME:

AGRICULTURA - PRODUSE:

INDUSTRIE:

RATA DE CREŞTERE A PRODUCŢIEI INDUSTRIALE:
:: LOCUL ÎN LUME:

ELECTRICITATEA - PRODUCŢIE:
:: LOCUL ÎN LUME:

ELECTRICITATEA - CONSUM:
:: LOCUL ÎN LUME:

PETROL - PRODUCŢIE:
:: LOCUL ÎN LUME:

PETROL - CONSUM:
:: LOCUL ÎN LUME:

PETROL - EXPORTURI:
:: LOCUL ÎN LUME:

PETROL - IMPORTURI:
:: LOCUL ÎN LUME:

PETROL - REZERVE DOVEDITE:
:: LOCUL ÎN LUME:

GAZE NATURALE - PRODUCŢIE:
:: LOCUL ÎN LUME:

GAZE NATURALE - CONSUM:
:: LOCUL ÎN LUME:

GAZE NATURALE - EXPORTURI:
:: LOCUL ÎN LUME:

GAZE NATURALE - IMPORTURI:
:: LOCUL ÎN LUME:

BALANŢA CONTURILOR CURENTE:
:: LOCUL ÎN LUME:

EXPORTURI:
:: LOCUL ÎN LUME:

EXPORTURI - BUNURI:

EXPORTURI - STATE PARTENERE:

IMPORTURI:
:: LOCUL ÎN LUME:

IMPORTURI - BUNURI:

IMPORTURI - STATE PARTENERE:

REZERVELE VALUTARE ŞI REZERVA DE AUR:
:: LOCUL ÎN LUME:

DATORIA EXTERNĂ:
:: LOCUL ÎN LUME:

VALOAREA INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE - ÎN ROMÂNIA:
:: LOCUL ÎN LUME:

VALOAREA INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE - PESTE HOTARE:
:: LOCUL ÎN LUME:

CURSUL VALUTAR:

 

NUME ŢARĂ. TELECOMUNICAŢII

POSTURI TELEFONICE FIXE ÎN UZ:
:: LOCUL ÎN LUME:

ABONAŢI LA SERVICIILE DE TELEFONIE MOBILĂ:
:: LOCUL ÎN LUME:

SERVICIILE DE TELEFONIE:
:: GENERALITĂŢI:
:: INTERN:
:: INTERNAŢIONAL:

MASS-MEDIA - AUDIOVIZUALUL:

CODUL INTERNET DE ŢARĂ:

NUMĂRUL DE COMPUTERE CONECTATE LA INTERNET:
:: LOCUL ÎN LUME:

NUMĂRUL UTILIZATORILOR DE INTERNET:
:: LOCUL ÎN LUME:

 

NUME ŢARĂ. TRANSPORTURI

AEROPORTURI:
:: LOCUL ÎN LUME:

AEROPORTURI - CU PISTE PAVATE:
:: TOTAL:
:: PESTE 3.047 M:
:: 2.438 - 3.047 M:
:: 1.524-2.437 M:
:: SUB 914 M:

AEROPORTURI - CU PISTE NEPAVATE:
:: TOTAL:
:: 914 - 1.523 M:
:: SUB 914 M:

HELIPORTURI:

CONDUCTE DE GAZ ŞI PETROL:

CĂI FERATE:
:: TOTAL:
:: LOCUL ÎN LUME:
:: ECARTAMENT MARE:
:: ECARTAMENT STANDARD:

ŞOSELE:
:: TOTAL:
:: LOCUL ÎN LUME:
:: ASFALTATE:
:: NEASFALTATE:

CĂI NAVIGABILE:
:: LOCUL ÎN LUME:

MARINA COMERCIALĂ:
:: TOTAL:
:: LOCUL ÎN LUME:
:: DUPĂ TIP:
:: ÎNREGISTRATE ÎN ALTE ŢĂRI:

PORTURI:

 

NUME ŢARĂ. SISTEMUL DE APĂRARE NAŢIONALĂ

CATEGORII DE FORŢE:

SERVICIUL MILITAR - VÂRSTĂ ŞI OBLIGATIVITATE:

PERSONALUL DISPONIBIL PENTRU SERVICIUL MILITAR:
:: BĂRBAŢI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI:
:: FEMEI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI:

PERSONALUL APT PENTRU SERVICIUL MILITAR:
:: BĂRBAŢI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI:
:: FEMEI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI:

PERSONALUL CARE ATINGE ANUAL VÂRSTA CORESPUNZĂTOARE SERVICIULUI MILITAR:
:: BĂRBAŢI:
:: FEMEI:

CHELTUIELI CU SISTEMUL DE APĂRARE (PROCENT DIN PIB):
:: LOCUL ÎN LUME:

 

NUME ŢARĂ. PROBLEME TRANSNAŢIONALE

DISPUTE - INTERNAŢIONALE

DROGURI ILEGALE

 


Dacă găsiţi scientia.ro util, sprijiniţi-ne cu o donaţie.


PayPal ()
Susţine-ne pe Patreon!


Contact
| T&C | © 2020 Scientia.ro