CUPRINS

Dacă undele gravitaţionale se deplasează cu viteza luminii, de ce nu se aplică efectul de întârziere în ecuaţiile folosite în mecanica cerească?

Ecuaţiile standard nu sunt afectate de efectul de întârziere în propagarea undelor gravitaţionale, deoarece pentru cele mai multe dintre calculele de efemeride, efectul este prea mic pentru a avea consecinţe pe termen scurt (notă: efemeridele sunt tabelele care conţin poziţiile planetelor din sistemul solar la anumite date calendaristice). Calculele cele mai sofisticate din domeniul mecanicii relativiste, aplicate în astronomie, iau în considerare această întârziere şi rezultatele sunt în deplină concordanţă cu cele mai precise observaţii. 

 

 

Laplace a estimat odată că viteza gravitaţiei (adică a undelor gravitaţionale) ar trebui să fie de un milion de ori mai mare decât cea a luminii, pentru a evita includerea de corecţii în calculele newtoniene, cu luarea în considerare a unei întârzieri finite a propagării. Chiar şi după 1959, această estimare a lui Laplace a apărut încă în lucrări cum ar fi cartea astronomului rus Y. Ryabov („Un studiu elementar de mecanică cerească”, Dover Publications, 1959), pagina 142. Dar încă în anul 1920, Sir Arthur Eddington a scris în lucrarea sa „Spaţiul, timpul şi gravitaţia: O perspectivă asupra relativităţii generale”, la pag. 94, că:

„Până relativ recent, se credea că există o dovadă concludentă pentru faptul că viteza gravitaţiei trebuie să fie cu mult mai mare decât cea a luminii”. A fost o referire la estimarea de 1 milion de ori mai mare decât viteza luminii a lui Laplace. Eddington şi chiar Einstein înaintea lui, în 1916, au arătat că estimarea lui Laplace a fost greşită, deoarece efectul de întârziere a propagării este de fapt diferit de cel presupus de Laplace.      

Relativitatea generală afirmă că gravitaţia se propagă cu viteza luminii şi atunci când se realizează o contabilizare corespunzătoare a forţelor, timpilor şi poziţiilor, rezultatul final este o predicţie bazată pe această viteză finită de propagare, care corespunde realităţii.

Traducere după Relativity QA de Mircea Ştefan Moldovan cu acordul editorului.