FurtunăUn Pământ mai cald, mai umed, cu un nivel de CO2 mai ridicat ar putea susţine viaţa – dacă ar exista timp pentru adaptare. Problema pentru planetele, animalele şi oamenii din ziua de astăzi o constituie faptul că s-au adaptat climatului neobişnuit de stabil al ultimelor mii de ani.

Comentarii -

Nivelul măriiPe măsura ce se încălzesc, oceanele se extind. Când gheaţa de pe uscat se topeşte şi ajunge în mare, aceasta creşte, de asemenea, nivelul oceanelor. Dacă toată gheaţa din Groenlanda şi Antarctica s-ar topi, mările s-ar ridica cu mai mult de 60 de metri.

Comentarii -

TerraEra neozoică începe acum aproximativ 60 de milioane de ani şi se continuă şi în prezent. Neozoicul cuprinde două perioade: terţiarul şi cuaternarul. Terţiarul are cinci epoci: paleocen, eocen, oligocen, miocen şi pliocen.

Comentarii -

TerraEra mezozoică începe acum aproximativ 250 de milioane de ani şi se termină acum aproximativ 60 de milioane de ani. Mezozoicul are trei perioade: triasic, jurasic şi cretacic. Triasicul începe acum aproximativ 250 de milioane şi se încheie acum 200 de milioane de ani.

Comentarii -

TerraÎn acest articol vom studia principalele evenimente care au avut loc în fanerozoic, mai precis în prima sa era: paleozoicul. Era denumită paleozoic cuprinde 6 perioade: cambrian, ordovician, silurian, devonian, carbonifer şi permian.

Comentarii -

Pamantul si LunaDacă în articolul anterior am descris istoria Universului până la naşterea Terrei, începând cu acest articol vom studia istoria Terrei. Perioada pe care o vom prezenta în articolul de faţă este precambrianul, perioada scursă dintre naşterea Terrei şi Cambrian.

Comentarii -

TerraTerra, formată acum 4,56 miliarde de ani, nu a fost mereu aşa cum o ştim azi. În trecut, Terra a fost lovită de meteoriţi de dimensiuni mari, pe suprafaţa sa au fost create forme de relief care astăzi nu mai există, au dispărut şi au apărut diverse specii vegetale şi animale.

Comentarii -

Fosila din eocenFosilele sunt resturi sau urme ale unor organisme, mai vechi de 10.000 de ani. Urmele sunt reprezentate de diferite dovezi care atestă existenţa anumitor organisme, precum cărbunii, ţiţeiul, gazele naturale, chihlimbarul, excremente pietrificate (coprolite).

Comentarii -

Scoarţa terestră este alcătuită din roci formate din unul sau mai multe minerale. Rocile variază mult datorită proceselor geologice de milioane de ani, ca eroziunea, erupţiile vulcanice, dezagregarea sau depunerea de sedimente, ce au influenţat proprietățile rocilor.

Comentarii -

MineraleÎn acest articol vom prezenta în detaliu clasele de minerale, cu accent pe proprietăţile fizice şi chimice ale celor mai importante minerale din fiecare grupă. Veţi citi despre aur, diamant, turcoază, magnetit, sarea gemă, cuarţ şi multe altele.

Comentarii -

Diferite mineraleMineralele sunt elemente naturale care intră în alcătuirea rocilor din care este alcătuită Terra şi alte corpuri cereşti. Mineralele au structură cristalină. Au fost descoperite cam 4000 de minerale. La suprafaţa Terrei pot fi întâlnite mai frecvent aprox. 30 dintre ele.

Comentarii -

TerraÎn acest articol vom discuta despre relieful specific bazinelor oceanice. Trecerea dinspre continente spre bazinele oceanice se face prin marginile litorale. Marginile continentale prezintă trei componente: şelful, abruptul continental şi glacisul continental.

Comentarii -

TerraDealul este o formă de relief mai joasă decât muntele, cu înălţimi cuprinse între 200-800 m. Podişurile sunt platouri formate prin eroziunea munţilor. Câmpia este caracterizată prin altitudini joase (până în 300 m), deci mai joase decât munţii, podişurile sau dealurile.

Comentarii -

VulcanÎn episodul cu nr.11 al seriei noastre vorbim despre munţi şi vulcani. Munţii reprezintă cele mai înalte forme de relief terestre. O clasificare a munţilor se poate baza pe tipul plăcilor continentale implicate în formarea acestora.

Comentarii -

TerraInsulele sunt suprafeţe de uscat, de dimensiuni mai mici decât continentele, înconjurate din toate părţile de apă. Peninsulele sunt prelungiri ale uscatului în apă. Istmurile sunt porţiuni mici de uscat care leagă între ele două porţiuni mai mari de uscat.

Comentarii -

Oraşele din spaţiuPentru un observator din spaţiu prezenţa omului Pământ este marcată în mod clar şi variat: modele regulate de terenuri agricole irigate, liniile desenate de drumuri şi căi ferate transcontinentale, barajele din sistemul hidrografic.

Comentarii -

Ţărmurile sunt fâşii de uscat care intră în contact nemijlocit cu marea. Ele sunt formaţiuni foarte dinamice, care se modifică rapid datorită acţiunii apei asupra acestora. Fenomenele precum valurile şi mareele modifică continuu forma ţărmurilor.

Comentarii -

TerraProcese geologice precum eroziunea, depunerile sedimentare sau dezagregarea modifică puternic aspectul reliefului. Aceste procese  stau la baza formării de noi forme de relief şi influenţează litosfera şi celelalte învelişuri ale Terrei.

Comentarii -

TerraCivilizația umană a fost și va fi în mod sigur marcată de evoluţia climei, iar studiul schimbărilor climatice reprezintă un pas fundamental pentru înțelegerea istoriei şi viitorului rasei umane. Cum putem afla mai multe despre cum a evoluat clima în trecut?

Comentarii -

TerraDupă cum am menţionat şi în articolul anterior, Terra are în componenţă în prezent 6 continente. În acest articol vom face o scurtă prezentare a celor şase continente şi a câtorva continente din trecutul geologic al planetei noastre.

Comentarii -

TerraSuprafaţa Terrei nu este netedă, ci are numeroase neregularităţi, denumite forme de relief. Unele zone ale litosferei sunt mai înalte, altele mai joase, unele sunt mai netede, altele mai încreţite. Azi vorbim despre principalele forme de relief şi caracteristicile lor.

Comentarii -

Pamantul si LunaLitosfera, mai precis mantaua superioară şi scoarţa terestră, este fragmentată în plăci denumite plăci tectonice. Există 7 plăci tectonice majore, de mărimea continentelor şi circa 12 mult mai mici. Mai multe detalii pe această temă, în articolul de mai jos.

Comentarii -

TerraVorbim astăzi despre alcătuirea geologică a Terrei, despre nucleul alcătuit din fier şi nichel şi despre straturile de rocă ce-l învelesc. Principalele straturi de rocă din alcătuirea Terrei sunt mantaua şi scoarţa terestră.

Comentarii -

TerraÎn articolul anterior am descris Pământ şi geosferele acestuia. Astăzi vom face o scurtă prezentare a naşterii Terrei şi a evoluţiei acesteia după formare. Vom vedea cum s-a format Terra, cum a apărut Luna, ce a dus la apariţia vieţii, cum s-a format stratul de ozon şi multe altele.

Comentarii -

TerraTerra este a treia planetă ca distanţă de la Soare şi a cincea ca dimensiune din sistemul solar. După informaţiile pe care le avem, Terra este singura planetă pe suprafaţa căreia există viaţă, acest lucru fiind posibil datorită un caracteristici specifice ale acestei planete.

Comentarii -

Pământul şi LunaÎncepem astăzi o serie de articole dedicate geologiei. În primul articol vom face o scurtă introducere. Geologia (gr.geo = pământ; gr.logos = știință) este știința care studiază Pământul. Această ştiinţă studiază formarea, structura şi evoluţia structurii Terrei.

Comentarii -

Clima localăChiar și la o creștere a temperaturii globale cu doar 2°C, vor fi schimbări destul de dramatice. Care regiuni se deveni paradise tropicale? Care iaduri insuportabil de umede? Care deșerturi? Pentru a ne face planuri de viitor ar fi util să știm acestea.

Comentarii -

Peisaj receContinuăm seria dedicate mediului. Cu cât s-ar încălzi Pământul dacă, să spunem, am dubla nivelul de CO2 din atmosferă? Una din modalităţile de a ne face o idee despre cum evoluează climatul Terrei este utilizarea modelelor computerizate.

Comentarii -

Apă şi cerDublarea dioxidului de carbon din atmosferă pe o planetă fără apă şi fără viaţă ar conduce la o încălzire a acesteia cu circa 1,2°C. Chiar şi neluând în seama efectele complicate ale aerosolilor, lucrurile nu sunt atât de simple pe Pământ. Să considerăm apa...

Comentarii -

Vreme recePoluanţii ce formează picături de aerosol în atmosferă au efecte înspăimântător de complexe. Ce cantitate de radiaţii este reflectată de dioxidul de sulf din aer depinde de mărimea picăturilor, înălţimea la care se află, momentul zilei, anotimp şi alţi factori.

Comentarii -