În articolul următor vă prezentăm formulele ariei, lungimii şi, după caz, volumului unor figuri geometrice uzuale: cerc, con, cilindru şi sferă.


Aria cercului de rază R:

{tex}A = \pi R^2{/tex}


Lungimea cercului de rază R:

{tex}L = 2 \pi R{/tex}


Aria laterală a conului de rază r şi înălţime h:

{tex}S=\pi r\sqrt{r^2+h^2}{/tex}


Aria bazei conului de rază r şi înălţime h:

{tex}S=\pi r^2{/tex}


Volumul conului
de rază r şi înălţime h:

{tex}V=\frac{\pi r^2\cdot h}{3}{/tex}


Aria cilindrului de rază r şi înălţime h (cele două baze + laterală):

{tex}S=2\pi r^2 + 2\pi r \cdot h{/tex}


Volumul cilindrului
de rază r şi înălţime h:

{tex}V=2\pi r^2}\cdot h{/tex}


Aria sferei de rază r:

{tex}S=4\pi r^2{/tex}


Volumul sferei
de rază r:

{tex}V=\frac{4\pi r^3}{3}{/tex}