Expresia "Nici măcar de-afurisenie" înseamnă "Câtuşi de puţin, defel" ca în "Nu i-a dat nimic, nici măcar de-afurisenie."