EinsteinCe duce la curbarea geodezicelor în apropierea materiei? Materia produce gravitaţie. Nu ştim exact cum funcţionează, pentru că nu avem o teorie a gravitaţiei suficient de detaliată care să cuprindă granularitatea materiei şi energiei într-o „teorie cuantică a gravitaţiei”.

 

 

 

CUPRINS

Oricum, conform relativităţii generale, gravitaţia este echivalentă cu proprietăţile geometrice ale spaţiu-timpului; de fapt, ele sunt descrieri egale şi inseparabile între care sunteţi liberi să alegeţi. Geodezicele sunt obiecte geometrice care reprezintă linia cea mai scurtă posibilă care poate fi trasă între două puncte, aşa încât de fiecare dată când vorbiţi despre ceea ce reprezintă geodezicele, invocaţi descrierea geometrică a gravitaţiei şi nu descrierea sa familiară, newtoniană, în termeni de forţe.

Geodezicele se curbează în preajma materiei pentru că geometria spaţiu - timpului este curbată... un alt mod de-a spune că gravitaţia este prezentă. Întrebarea este acum echivalentă cu a întreba de ce pe o bucată de hârtie plană o linie dreaptă este „dreaptă”. Acesta este rezultatul că spaţiul este aşa cum este.

Traducere după Relativity QA de Mircea Ştefan Moldovan cu acordul editorului