Magnet "levitând" deasupra unui supraconductor

Într-adevăr, titlul articolului îţi cere imediat să cauţi altceva mai atrăgător pe Net. Dar subiectul e interesant şi cel mai probabil e ceva ce nu ai mai citit până acum, chiar dacă eşti pasionat de ştiinţă. Informaţia relativă este informaţia conţinută de un sistem fizic cu privire la un alt sistem fizic, fără a fi nevoie de o minte care să conţină această informaţie. Ce vrea să însemne asta?


În fapt ideea privind informaţia relativă este simplă: Universul nostru nu este o structură rigidă de particule stând laolaltă, ci o reţea de informaţii pe care sistemele fizice (fie ele şi atomi) le au despre alte sisteme fizice. În fapt noi înţelegem sistemele fizice, chimice, biologice, sociale, cosmice pe baza informației relative, a relaţiei dintre acestea.


Iată câteva exemple. Un magnet are două polarităţi, pozitivă şi negativă (convenţii umane, desigur, dar indicând lucruri diferite, cu sens în lumea fizică). Ştiind valoarea unui pol magnetic, ştim în mod automat valoarea celuilalt pol. Putem spune, aşadar, că un pol "deţine" informaţie cu privire la celălalt pol (şi asta fără a intra în zona mistică). Fotonii care ajung la retina noastră poartă informaţii cu privire la obiectele care le-au reflectat înainte să pornească spre retină (culoarea, care reprezintă o oscilaţie de o anumită frecvenţă a luminii). Fenomenul de inseparabilitate cuantică (eng. quantum entanglement) presupune că fiecare dintre cele două particule corelate cuantic deţine informaţia despre cealaltă particulă, iar în momentul în care una este măsurată (deci se ştie o caracteristică a acestei particule, cum ar fi spinul), cealaltă va avea instantaneu valoarea opusă (mai multe despre inseparabilitatea cuantică aici).

În lumea vie lucrurile sunt şi mai evidente. Fiinţele au informaţii despre mediul înconjurător. Această informaţie este stocată în ADN, sistemul imunitar, memorie etc., iar această informaţie despre mediu asigură supravieţuirea. În alt registru, un virus are informaţia necesară pentru a putea infecta o celulă.


Democrit credea că lumea este formată din atomi. Lucrurile s-au dovedit a fi mai complicate în timp, dar termenul a rămas. Dar Democrit introduce o subtilitate în filozofia sa asupra lumii,menţionând că atomii au trei caracteristici fundamentale: fiecare tip de atom are o formă, atomii sunt dispuşi într-o anumită formă şi atomii au o orientări diferite în structurile pe care le formează. Cu aceste caracteristici în minte, el prezintă următoarea metaforă: aşa cum 20 de litere ale alfabetului pot fi combinate în nenumărate moduri, dând naştere la lumi sublime în cadrul unor comedii ori tragedii, tot aşa atomii se combină în nenumărate moduri pentru a construi universul nostru. Făcând comparaţie cu ideea modernă de informaţie relativă, ideea lui Democrit privind atomii este cu atât mai uimitoare...


Această reţea de relaţii dintre sistemele fizice pare să stea la baza alcătuirii lumii. "Informaţia relativă" - un concept util...

Articol inspirat din Relative information at the foundation of physics de Carlo Rovelli